Nadace Divoké husy květen 2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout.Søren Kierkegaard

květnu poletí Divoké husy do Brna podpořit občanské sdružení NESEHNUTÍ. Sdružení pracuje od roku 1997 s dětmi příchozích z nejrůznějších zemí, kteří v současné době žijí v ČR (žadatelé o azyl, imigranti a příslušníci národnostních menšin). Zabývá se aktivitami v oblasti lidských práv, ekologie a životního i sociálního prostředí. Soustředí se na problematiku nekonfliktního soužití v rámci multikulturní společnosti a podporuje vzájemnou toleranci mezi různými etniky a kulturami. Provozuje knihovnu, ekoporadnu a pořádá řadu přednášek a workshopů.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 28. dubna do 11. května 2012 přispět do veřejné sbírky na volnočasové aktivity pro děti, do nichž budou zapojeni jak děti příchozích cizinců, tak děti z majoritní společnosti.

Další květnové zastavení bude v Praze na podporu Domova Sue Ryder. Tato organizace u nás již čtrnáctým rokem poskytuje sociální služby – domov pro seniory, osobní asistenci a denní stacionář pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Usiluje o to, aby senioři a jejich blízcí prožívali důstojné stáří a zůstávali součástí přirozeného společenství. Mezi její další projekty patří péče o veterány II. světové války, péče o klienty přeživší holocaust a péče o seniory trpící demencí. Provozuje též půjčovnu kompenzačních pomůcek a Komunitní centrum pro klienty Domova a širokou veřejnost.

Od 12. května do 25. května 2012 můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky na dokončení rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení na ošetřovatelském oddělení.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100var. symbol 366 pro občanské sdružení NESEHNUTÍ a 367 pro Domov Sue Ryder, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

Děkujeme všem čtenářům časopisu Protestant, kteří v první polovině března přispěli do sbírky na podporu občanského sdružení SH ČMS Bohumín-Kopytov. Částka ve výši 18 052 Kč bude sloužit k obnově odcizeného majetku po vykradení hasičské zbrojnice. V druhé polovině března se podařilo vybrat 18 094 Kč pro občanské sdružení Ramus. Výtěžek přispěje na koupi asistenčního automobilu k přepravě vozíčkářů při táborech v přírodě.