Nadace Divoké husy duben 2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

dubnu poletí Divoké husy podpořit občanské sdružení Letní dům v Praze. Sdružení pracuje od roku 1997 s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů. Podporuje jejich osobní rozvoj a vztahovou stabilitu nejen v době, kdy žijí v dětských domovech, ale také při jejich odchodu do samostatného života a budování své nezávislosti. Letní dům pracuje s dětmi dlouhodobě a systematicky, při své práci využívá techniky arteterapie a tvořivé dramatiky, ale také poradenství, psychoterapie a sociální práce. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 31. března do 13. dubna 2012 přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na pronájem tréninkového bytu pro mladé lidi po odchodu z dětských domovů a sociální pracovníky zapojené do aktivity doprovázení.

Další dubnové zastavení bude ve Špindlerově Mlýně, kde sídlí Papežská misijní díla (PMD). Působí u nás od roku 1994 a je součástí světové organizace, která se snaží systematicky zmírňovat bídu a utrpení ve všech kontinentech a na principech křesťanské lásky vést lidi ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a pomoci. 1× ročně se koná ve všech katolických farnostech sbírka na misie, která podporuje i studium seminaristů v chudých zemích. Od 14. dubna do 27. dubna 2012 můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na provoz dětského domova St. Leonard’s Home pro opuštěné děti na Srí Lance.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, VS 364 pro občanské sdružení Letní dům a 365 pro Papežská misijní díla, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.