Nadace Divoké husy červenec 2011

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard 

Na začátku července se s Divokými husami zaletíme podívat do Fondu ohrožených dětí. Toto sdružení poskytuje rozsáhlou pomoc zneužívaným, týraným a ohroženým dětem. Kromě jiného poskytuje azylové bydlení pro rodiny s dětmi, vyhledává rodiny pro pěstounskou péči a zřizuje Klokánky, zařízení na přechodnou péči o děti. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 25. června do 8. července 2011 přispět do veřejné sbírky, díky které se uskuteční letní tábory pro děti z Klokánků. Mimo jiné budou moci na táboře najít speciální program také hyperaktivní děti nebo děti s postižením.

V druhé polovině července potom Divoké Husy zaletí do Farní charity Tábor. Charita v Táboře provozuje několik služeb, jako je podpora lidem v tíživé životní situaci, dobrovolnické centrum a také centrum pro lidi závislé nebo ohrožené návykovými látkami s názvem Auritus. To poskytuje široké spektrum pomoci lidem ohroženým drogou od prevence přes poradenství až po ambulantní léčbu. Spolu s Nadací Divoké husy můžete od 9. do 22. července 2011 přispět do veřejné sbírky, díky které se nakoupí zdravotnický materiál do centra Auritus.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 344 pro Fond ohrožených dětí345 pro Farní charitu Tábor, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

Děkujeme všem čtenářům časopisu Protestant, kteří v první polovině května přispěli na podporu klubu pro děti a mládež, který provozuje Oblastní Charita Tišnov. Díky vašim příspěvkům se podařilo vybrat 31 560 Kč, díky kterým se uskuteční letní pobyt pro děti a mládež z rodin, které by si za normálních okolností takový výlet nemohly dovolit. V druhé polovině května se vybralo 18 311 Kč pro Mateřské centrum Dobříšek. Prostředky budou použity na úpravu multifunkčního hřiště na bezbariérové.