Nadace Divoké husy červen 2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

V červnu poletí Divoké husy do Ostravy podpořit azylový dům Armády spásy v ČR.

Armáda spásy v ČR je součástí mezinárodní organizace, která působí ve stodvaceti zemích světa. U nás obnovila svou činnost v roce 1990. V současné době pracuje v devíti městech ČR, kde provozuje 28 sociálních zařízení pobytového, ambulantního i terénního charakteru. Cílem Armády spásy je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení. Mimo základní sociální služby poskytuje rovněž volnočasové aktivity.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 26. května do 8. června 2012 přispět do veřejné sbírky na vybavení azylového domu pro matky s dětmi v Ostravě.

Další červnové zastavení bude v Královéhradeckém kraji, kde Divoké husy podpoří sdružení Život bez bariér z Nové Paky. To pomáhá zdravotně postiženým lidem v seberealizaci, učí je soběstačnosti a mnohým nabízí i uplatnění na trhu práce. Zájemci ve věku od 16 do 80 let bez omezení postižení si mohou vybrat ze širokého spektra jak sociálních,tak doplňkových služeb, jako jsou volnočasové aktivity, sportovní činnost, zaměstnání v chráněných dílnách, půjčovna kompenzačních pomůcek atd. Sdružení postupně rekonstruuje areál bývalé nemocnice, kde chce vytvořit komplexní zázemí pro poskytování sociálních služeb.

Od 9. června do 25. června 2012 můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky na nákup kompenzačních pomůcek pro postižené propuštěné s nemocnice.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, VS 368 pro Armádu spásy v ČR a 369 pro Život bez bariér, o.s., nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.