Nadace Divoké husy 8/2020

Číslo

27. 9. – 10. 10. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Hospicové péče sv. Kleofáše, o. p. s. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na pořízení léků a speciálních kompenzačních pomůcek pro klienty hospice, který na Třeboňsku poskytuje paliativní péči v domácím prostředí.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 560.

11. 10. – 17. 10. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s., které poskytuje služby, pomoc a podporu nevidomým a slabozrakým. Výtěžek z naší společné sbírky

použijí v TyfloCentru na dokončení rekonstrukce a vybavení nové masérny.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 561.

18. 10. – 31. 10. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch organizace Rodina v centru, z.ú. Pro klienty z Libereckého kraje provozuje dluhovou a rodinnou poradnu, nízkoprahové zařízení, předškolní klub a dětskou skupinu a doprovází pěstounské rodiny.

Výtěžek z naší společné sbírky využijí při stavbě Domu rodiny, kde budou ve svém a klienti zde najdou všechny služby pod jednou střechou.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 562.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají! Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz.