Nadace Divoké husy 8/2019

Číslo

Ve dnech 29. 9. – 12. 10. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Domácího hospice NABLÍZKU, z. ú. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup lineárního dávkovače léků (zdravotnického přístroje k léčbě bolesti), polohovacího lůžka a volně stojící hrazdy. Tyto pomůcky usnadňují ošetřování nemocného v domácím prostředí.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, var. s. 539.

Domácí hospic Nablízku poskytuje zdravotně-sociální službu nevyléčitelně nemocným klientům v terminální fázi života a jejich pečujícím rodinám v těžkém období nemoci, smrti a zármutku.

Ve dnech 13. 10. – 26. 10. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Komunitního centra pro děti Světluška. Provozuje je OCH Ústí nad Labem a podpořili jsme je už loni. Světluška se nyní stěhuje do větších prostor a je třeba pořídit další skříně, úložné skříňky, stoly, poličky, deskové hry nebo sportovní vybavení.

Příspěvky můžete posílat na účet č. 27 000 000/0100, var. s. 540. Posláním Světlušky je předcházet sociálnímu vyloučení nebo alespoň jeho míru co nejvíce snižovat. Pomáhá rodinám řešit krizové situace, které nedokážou překonat samy. Dětem i rodinám nabízí různé možnosti a příklady smysluplného využití volného času, pomáhá v přípravě do školy a zapojuje je do zájmových činností.