Nadace Divoké husy 8/2018

Číslo

Ve druhé polovině října poletí Divoké husy do Charity Vsetín, která poskytuje služby vycházející z individuálních potřeb osob, všem bez rozdílu. Na Vsetíně a v okruhu do 20 km poskytuje Pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu, Stacionář Magnolie pro seniory, Domácí zdravotní péči a Domácí hospic Via. A služby prevence – Nízkoprahové zařízení ZRNKO, Mimoškolní přípravu SIDERA, CAMINO sociální rehabilitaci.

Ve dnech 14.–27. 10. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky na renovaci zahrady – úpravu terénu, kultivace keřů a stromů, vystavění pergoly. Zahrada bude sloužit klientům služeb i pro pořádání různých akcí pořádaných Charitou. Číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 516.