Nadace Divoké husy 8/2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

V první polovině října poletí Divoké husy do Jihočeského kraje podpořit Hospic sv. Jana N. Neumanna. Poskytuje paliativní hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům formou lůžkové a domácí péče. Od listopadu 2012 rozšíří svoji činnost o péči o pacienty trpící demencí, především Alzheimerovou chorobou, jež bude poskytována v nově vybudovaném Domově Matky Vojtěchy.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 29. září do 12. října 2012 přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na nákup vybavení Domova Matky Vojtěchy.

V druhé polovině října Divoké husy poletí do Zlínského kraje podpořit obecně prospěšnou společnost Dotek. Ta poskytuje od roku 2005 sociální služby osobám se sníženou soběstačností. Jedná se především o pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a odlehčovací službu. Dále provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Na počátku roku 2012 zřídila organizace Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek, kde mohou lidé nákupem či darováním zboží přispět na chod organizace.

Od 13. do 26. října můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky, z níž budou zakoupeny kompenzační pomůcky pro uživatele zařízení a půjčovnu.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 377 pro Hospic sv. Jana N. Neumanna a 378 pro Dotek, o.p.s., nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Děkujeme všem čtenářům časopisu Protestant, kteří na přelomu července a srpna přispěli do sbírky na podporu Tělovýchovné jednoty ORION Praha. Částka ve výši 15 683 Kč bude použita na opravu stáje pro koně určené k hipoterapii. V další srpnové sbírce se podařilo vybrat 20 796 Kč pro Diakonii ČCE – středisko Vsetín. Peníze budou použity na vytvoření harmonické zahrady pro seniory s Alzheimerovou nemocí.