Nadace Divoké husy 6/2020

Číslo

V průběhu celého července můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Charity Jablunkov. Výtěžek z naší společné sbírky použije charita na nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, var. s. 556.

V posledních letech reaguje Charita Jablunkov na problém, který vyvstal na místních základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohly nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku.

Děti z rodin, kde jim tyto pomůcky nenakoupí, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách.

V loňském roce charita pomohla 23 rodinám, kterých ale neustále přibývá, a charita hledá způsoby, jak zajistit potřebnou pomoc. Jednotlivé rodiny vybírají ve spolupráci se základními školami, odborem sociálních věcí a úřadem práce. Pak sestavují seznam věcí, které si rodina zvládne přichystat a nakoupit sama, a seznam věcí, se kterými potřebují pomoct. Každoročně takto pomáhají zdejším rodinám s finančně náročným začátkem školního roku.

Konkrétní pomoc v pravou chvíli – to je pro nás Charita Jablunkov.