Nadace Divoké husy 6/2018

Číslo

V červenci poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo organizaci Portus Praha, z.ú., která se od roku 2001 věnuje poskytování moderních sociálních služeb lidem s mentálním postižením a snaží se přispět k jejich samostatnému životu. Je zakladatelem celostátního benefičního projektu AKCE CIHLA, který úspěšně provozuje 18 let. Portus Praha za dobu své existence zrekonstruoval bývalou farní budovu v obci Slapy a zprovoznil zde Chráněné bydlení Fara pro 12 klientů s mentálním postižením. Ve stejném areálu vybudoval také sociálně terapeutickou dílnu, která provozuje pro klienty edukační programy a pracovní centrum. Z výtěžků AKCE CIHLA a z evropských fondů vystavěl Portus Praha

ve Slapech další budovu – Chráněné bydlení Na vyhlídce, kde žije sedm klientů v nezávislých garsonkách. Novou službou od ledna 2017 je podpora samostatného bydlení poskytovaná v regionu Praha-západ. V roce 2013 byla založena společnost Portus Praha, s.r.o., která pod značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM provozuje sociální podnik s potravinářskou výrobou. Budova, v níž se vyrábí nakládané sýry a utopenci, byla vystavěna v z výtěžků AKCE CIHLA v městysu Davle a v dnešní době je zde zaměstnáno na hlavní pracovní poměr 8 lidí s postižením. Výrobky podnik dodává do 40 pražských restaurací, účastní se trhů a festivalů a provozuje též sezónní občerstvení.

Ve dnech 1.–28. 7. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Portus Praha, z.ú. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na opravu střešní krytiny Chráněného bydlení Fara, která je v havarijním stavu. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 511.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří v květnu přispěli do veřejné sbírky ve prospěch těchto organizací: Dětský klíč Šumperk o.p.s., Kmotrovství o.p.s. a Letní dům, z.ú.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.

Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.