Nadace Divoké husy 6/2012

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Na přelomu června a července poletí Divoké husy do Jihomoravského kraje podpořit společnost Kunštát PRO FUTURO. Ta se snaží zapojit postižené spoluobčany do běžného života. Pomáhá nevidomým a slabozrakým a lidem s mentálním handicapem v integraci do společnosti a posiluje jejich sebevědomí a radost ze života. V areálu Jeskyně Blanických rytířů zaměstnává nevidomého muže a v přilehlém parku TGM vytváří Zahradu smyslů, kde si mohou postižení rozšiřovat své znalosti o krásách přírody. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 23. června do 6. července 2012 přispět do veřejné sbírky na kreativní atelier KREAT, kde budou moci tvořit mentálně handicapovaní výtvarníci.

V druhé polovině července Divoké husy poletí do Tábora podpořit místní Farní charitu a centrum Auritus. Ta poskytuje služby sociální prevence, humanitární pomoc a pomoc lidem v nouzi či bez domova, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, pohlaví, národnosti a náboženství. Ve víceúčelovém zařízení centrum Auritus poskytuje odborné služby v oblasti drogové problematiky. Od 7. do 20. července 2012 můžete spolu s Divokými husami přispět do veřejné sbírky na nákup zdravotnického materiálu sloužícímu k minimalizaci zdravotních rizik vyplývajících z užívání návykových látek.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 370 pro Kunštát PRO FUTURO o.p.s. a 371 pro Farní charitu Tábor, nebo ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.