Nadace Divoké husy 5/2021

Číslo

Ve dnech 30. 5. – 26. 6. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Charity Svitavy. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na pořízení vybavení pro novou službu Domácí zdravotní péče – ošetřovatelskou a paliativní.

Charita Svitavy už od roku 1993 poskytuje Charitní pečovatelskou službu a Centrum denních služeb Světlanka.

Půjčuje kompenzační pomůcky, zajišťuje potravinovou a humanitární pomoc i v dalších 17 obcích v regionu. Podílí se na kulturním životě ve Svitavách a aktivně přispívá k tvorbě místní komunity. Aktuálně uspěla ve výběrovém řízení na poskytování domácí zdravotní péče, která má ale vysoké vstupní náklady. Kromě celkového vybavení a provozního zázemí potřebují pořídit automobily a zdravotnické přístroje a pomůcky.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 578. Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají! Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.