Nadace Divoké husy 5/2007

Číslo

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině června poletíme s Nadací Divoké husy do Benešova, kde vám představíme občanské sdružení Pramen. Setkávají se zde rodiny pečující o děti se zdravotním znevýhodněním. Připravují společně nejrůznější zájmové kroužky, výlety a prázdninové pobyty pro celé rodiny. Rodiče zde nacházejí chvíle odpočinku a povzbuzení, děti zase zábavu a nové kamarády. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na pronájem speciálního bazénu, kde se děti budou moci učit plavat.

Sbírka probíhá 2. 6.–15. 6. 2007** a příspěvky můžete posílat na č. ú. 27000000/2700, VS 239 či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Přispívat můžete i trvalým příkazem.

V druhé polovině června navštívíme s Divokými husami Klub Zvoneček v Benešově. Lidé se zdravotním znevýhodněním zde podle své fantazie proměňují barevná sklíčka v motýly, hvězdy a jiné předměty, které potom mohou zdobit naše okna. Společně zažívají radost z dobře odvedené práce, nachází nové přátele a pocit sebedůvěry. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na nákup materiálu pro opracování barevného skla.

Sbírka probíhá 16. 6.–29. 6. 2007 a příspěvky můžete posílat na č. ú. 27000000/2700, VS 240 či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Přispívat můžete i trvalým příkazem.