Nadace Divoké husy 4/2017

Číslo

Na počátku května poletí Divoké husy do Centra hiporehabilitace Mirákl o.p.s., které rodinám s postiženými dětmi nabízí alternativy ke klasické rehabilitaci pomocí hipoterapie a canisterapie. Dítě se tak posiluje v oblasti motorické, ale i psychické a sociální. Hipoterapie (fyzioterapie s využitím koně) je možná již pro děti od tří měsíců věku a při nejrůznějších diagnózách. Mirákl organizuje i volnočasovou aktivitu s využitím koní, určenou dětem od pěti let s hendikepem i bez něj, zaměřenou sociálně a výchovně. Děti se učí o koně pečovat, pracovat s ním ze země i ze sedla. Ve dnech 30. 4.–6. 5. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch C. H. Mirákl na nákup klisny Jacks Golden Peppy. Tento kůň má několikaletý výcvik a již nyní je nedocenitelným spolupracovníkem při terapii. Není však majetkem organizace a nyní je třeba ho vyplatit. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 485.

Okolo poloviny května poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo Slezské humanitě, o.p.s., která provozuje Domovy pro seniory ve čtyřech městech, poskytuje domácí péči a pečovatelské služby a také mobilní hospic.

Na tuto službu navazuje ještě sociální poradenství pro nemocné a pozůstalé. Ve prospěch této organizace můžete přispívat ve dnech 7.–20. 5. 2017 a příspěvky posílat na č. ú. 27 000 000/0100 s var. symbolem 486. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup osobního automobilu pro službu Mobilní hospic. Umožní zdravotní a ošetřovatelské výkony v domácnosti klienta a zajištění psychologické podpory v rodině.

Ke konci května poletíme s naší sbírkou za organizací Cestou necestou, z. ú. Její činnost je zaměřena na děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním nebo jinak traumatizované a na děti žijící mimo vlastní rodinu. Těmto dětem a jejich rodinám poskytuje Cestou necestou komplexní služby s cílem odvrátit či snížit ohrožení dítěte a pomoci vytvořit rodině stabilní a citově vřelé prostředí pro jeho zdravý vývoj. Ve dnech 23. 5.–3. 6. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky na zakoupení speciálních terapeutických pomůcek a vybavení, které jsou důležité pro práci s ohroženými dětmi. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100 s var. s. 487.