Nadace Divoké husy 3/2018

Číslo

V první polovině dubna poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo organizaci ŽIVOT 99 – Jihlava, z. ú., která provozuje tísňovou péči určenou seniorům a osobní asistenci pro děti i dospělé se zdravotním postižením. Ve prospěch této organizace můžete přispět do veřejné sbírky ve dnech 1.–14. 4. 2017 a příspěvky posílat na č. ú. 27 000 000/0100 s var. Symbolem 505. Výtěžek sbírky bude použit na zákonné a kvalifikační školení pracovníků ŽIVOTa 99 – Jihlava. Ve dnech 15.–28. 4. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Dětského krizového centra, z.ú. DKC bylo založeno jako první zařízení v ČR specializované na problematiku týraných zneužívaných a zanedbávaných dětí

(syndrom CAN). U zrodu zařízení stál prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci.

Linka důvěry DKC zahájila činnost v roce 1996 a od té doby přijala více než 58 tisíc kontaktů. Je významným záchytným bodem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a významně přispívá k detekci ohrožených dětí a dětí, na nichž byl spáchán trestný čin.

Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na provozní náklady distanční krizové pomoci – Linky důvěry DKC, která funguje v nepřetržitém provozu již od roku 1996. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 506.