Nadace Divoké husy 1/2019

Číslo

V druhé polovině ledna letí Divoké husy se sbírkou a darem do Spolku Hurá na Výlet. Od r. 2014 tu mladí lidé realizují výlety a kulturní akce, respektující možnosti, omezení a specifické potřeby seniorů: Jsou jednodenní, bezpečné a přitom zajímavé. Zajišťují i zdravotnický dohled, osobní asistenci, průvodce a hudební doprovod za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.

Ve dnech 13. 1.–26. 1. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Spolku Hurá na Výlet. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na pořízení židlí a aparatury pro zkvalitnění organizace kulturních akcí, které spolek pro seniory pořádá. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 522.