Nadace Divoké husy 1/2018

Číslo

V únoru poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo organizaci I MY, o.p.s., která v jihočeském regionu poskytuje terénní ranou péči rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem od narození do 7 let. Hlavním cílem organizace je zmírnit dopady postižení dítěte v rodinách – praktickými kroky podporovat rodiče v jejich odhodlání zvládnout náročnou péči, pomoci rodičům se postavit znovu na nohy a u dětí co nejvíce rozvíjet jejich dovednosti.

Ve dnech od 4. 2. do 3. 3. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch I MY, o.p.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na finanční zajištění čtyřdenního pobytu v projektu UŽIJME SI SPOLEČNĚ pro 6–8 rodin: částečnou úhradu pobytu poradkyň, dobrovolnic, odměnu pro psychologa a přednášející. Pobytu se účastní celé rodiny klientů, rodiče si zde vyměňují zkušenosti s péčí o své děti, účastní se přednášek. Po dobu pobytu je rodinám k dispozici psycholog. Pro všechny je připraven doprovodný program. Je zajištěno hlídání dětí, rodiče mají možnost odpočinout si od náročné péče, sdílet zkušenosti, společně prožít hezké chvíle u táboráku, na vycházkách a soutěžení. Pro mnohé rodiny jsou to jediné chvíle, kdy mají možnost společně relaxovat.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. symbol 502.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.

Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 neboDMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz