Nadace Divoké husy 1/2006

Číslo

Pomoc obětem tsunami pokračuje

Nadace Divoké husy rozdělila finanční prostředky sbírky „Sítě pro Asii“ v rámci svého programu rozvojové pomoci. Díky finanční částce 88. 765 Kč, která byla převedena thajské partnerské organizaci ICS Asia (Mezinárodní podpora dětí v Asii), bude zajištěna trvalá obživa více než patnácti rodinám ze tří vesnic v Thajsku, které byly nejhůře postiženy ničivou vlnou tsunami koncem loňského roku.

Z vybraných peněz bude zakoupena rybářská loď a sítě na chytání ryb a krabů. Rybolov je pro tyto vesnice jedním z hlavních zdrojů obživy. Okamžitá humanitární pomoc obětem katastrof je důležitá. Podstatné ale je, aby na tyto akce navazovaly projekty, které následně rozvíjejí život v postižené oblasti. „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život, praví čínské přísloví. Ti lidé z postiženého pobřeží chytat ryby umějí, ale doposavad neměli čím. Díky štědrosti dárců a spolupráci s thajskou charitativní organizací ICS jim toto umožníme,“ uvedl Martin Balcar, ředitel Nadace Divoké husy.

Nadace Divoké husy se rozhodla spolupracovat s důvěryhodnou místní dobročinnou organizací, protože ta nejlépe zná potřeby obyvatel zasažené oblasti. ICS Asia pracuje v Thajsku již od roku 1992, jejím hlavním cílem je snižování chudoby cestou práce se školní mladeží, podpory rodin a komunitního rozvoje. Do škol dodává vzdělávací materiály, podílí se na stavbách a opravách nemocnic a školních zařízení. Ve vesnicích, které jsou často bez základní infrastruktury, buduje vodní vrty. Dobré jméno, dlouholetá tradice a efektivní hospodaření jak české Nadace Divoké husy, tak mezinárodní organizace ICS Asia jsou zárukou, že veškeré vybrané prostředky budou spravedlivě rozděleni těm nejpotřebnějším.

Praha 25. 11. 2005