Nadace Divoké husy 10/2018

Číslo

V první polovině prosince poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí. Středisko se věnuje ošetřovatelské a pečovatelské službě seniorům a lidem se zdravotním postižením. Provozuje denní stacionář pro seniory a osobní asistenci. Od roku 2013 poskytují zdravotně postiženým podporu samostatného bydlení a od roku 2014 sociální rehabilitaci. Vytváří také pracovní místa pro lidi s hendikepy – sociálně podnikají ve službách (značkový secondhand, úklidy, údržby a praní). V listopadu 2016 zahájili službu domácího hospice. Jako doplňkové činnosti nabízí poradnu pro pečující a půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Ve dnech 2. 12. – 15. 12. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Diakonice ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí na financování nákupu a rekonstrukce budovy Chráněného bydlení Johannes, kde vzniknou čtyři domácnosti pro lidi s mentálním postižením. Číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 519.

Ve druhé polovině prosince poletí Divoké husy se sbírkou a darem do Soukromého dětského domova SOS 92, o. p. s. (DD Korkyně), který byl založen v roce 1992 jako první nestátní dětský domov a pečuje o děti od 3 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou. Do dnešního dne domov opustilo více než 30 dětí. Zařízení je koncipováno záměrně jako malý dětský domov, kde děti žijí ve dvou „rodinných“ skupinách po 8 dětech. Každá skupina obývá samostatný rodinný dům. Práce domova je založená na respektu k dětem i jejich původním rodinám – cíleně zde podporují kontakt dětí s jejich rodinami. DD Korkyně zajišťuje rovněž komplexní podporu rodinám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči, k čemuž má pověření od Středočeského kraje.

Ve dnech 16. 12.–29. 12. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch DD Korkyně na nákup nové kvalitní matrace a nového sprchového koutu do budovy dětského domova. Číslo účtu 27 000 000/0100, var. symbol 520.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří v říjnu podpořili tyto organizace: Otevřená OKNA částkou 14 713 Kč a Charitu Vsetín částkou 15 920 Kč.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte:

DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.

Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz