Nadace Divoké husy 7/2023

Číslo

Ve dnech 3. – 9. 9. 2023 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Domácího hospicu Athelas, který poskytuje paliativní péči terminálně nemocným pacientům a umožňuje jim strávit poslední dny života DOMA v kruhu svých blízkých, bez bolesti a důstojně. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na léky a zdravotnický materiál pro pacienty.

Příspěvky můžete posílat na č. účtu 27 000 000/0100, var. symbol 636.

Ve dnech 10. – 16. 9. 2023 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Terapeutického centra Modré dveře, které ve Středočeském kraji působí v oblasti péče o duševní zdraví od roku 2011. Poskytují krizovou pomoc pro všechny osoby v krizové situaci a spoustu dalších terapeutických služeb.

Příspěvky můžete posílat na č. účtu 27 000 000/0100, var. symbol 637.

Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na stavební práce k přestavbě terapeutické místnosti, vybavení a nákup pomůcek pro psychoterapeutickou práci.

Ve dnech 17. – 30. 9. 2023 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Oblastní charity Pardubice, která podporuje rodiny i jednotlivce v péči o své blízké prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb v jejich přirozeném prostředí. Jako jediná nezisková organizace nabízí služby ve všech obcích na Pardubicku, Holicku a částečně na Přeloučsku a Chrudimsku. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na vybavení nového zázemí pro mobilní hospic, konkrétně na kancelářský nábytek.

Příspěvky můžete posílat na č. účtu 27 000 000/0100, var. symbol 638.

Více na www.darcovskasms.cz