Nadace Divoké husy

Číslo

V první polovině prosince poletí Divoké husy do Střediska rané péče v Brně. Raná péče je zaměřena na včasnou podporu rodin, kterým se narodí dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Rodina se nečekaně ocitá v těžké životní situaci, potřebuje pomoci, podpořit a naučit se, jak dítě se specifickými potřebami stimulovat a správně rozvíjet. Podpora rodiny a podpora vývoje dítěte je prováděna v domácím prostředí a pomáhá předcházet umisťování dětí s postižením do ústavních zařízení.

Ve dnech od 3. 12. do 16. 12. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Střediska rané péče v Brně. Přispějete tak na rozšíření skladu pomůcek a stimulačních hraček, které jsou zapůjčovány rodinám. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 498.

Od 17. 12. do 30. 12. 2017 pak můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace NAUTIS z. ú. (Národní ústav pro autismus).

Ta již 14 let pomáhá nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (PAS) i všem, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti. Poskytuje služby psychologické, psychiatrické, sociální, vzdělávací a osvětové. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb. V současnosti má v péči 1294 klientů z celé ČR. Vzdělávací kurzy každý rok absolvuje v průměru 2000 lidí. Od roku 2009 provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby se souběhem autismu a těžkého problémového chování. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit k vytvoření v ČR první domácnosti s 24hodinovou péčí pro 3 klientky se souběhem autismu a problémového chování, které zlepší stávající životní situaci jejich i jejich rodin. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 499.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz