Kubánské procesy

Číslo

Od 18. března pozatýkala kubánská policie 78 členů kubánské demokratické opozice. Jsou mezi nimi nezávislí novináři, představitelé nezávislých odborů, zakladatelé nezávislých ekonomických a politických výzkumných institutů z celé Kuby. V čase, kdy jsou psány tyto řádky, probíhají procesy a jsou ukládány vysoké tresty – až do 27 let.

Podle organizátora petice Proyecto Varela, Oswalda Payi, souvisí vlna represe s úspěchem této petiční iniciativy. Režim chce ukázat svou sílu tím, že ve vykonstruovaných procesech pošle do mnohaletého vězení výběr kubánské opozice. Disidenti jsou obvinění z podpory Spojených států a ze snahy zvrátit kubánský režim. Sám Payá zatím zůstává na svobodě.

Jiní pozorovatelé poukazují na souvislost s novým americkým zastupitelem (Spojené státy nemají na Kubě řádné velvyslanectví, nýbrž tzv. Intersection) Jamesem Casonem, který nedávno nastoupil do úřadu. Cason totiž daleko častěji než jeho předchůdci zve kubánské disidenty na oficiální recepce a další aktivity. To se nelíbí Castrovi, který zjevně využívá momentu, kdy je mezinárodní pozornost upřena na válku v Iráku.

Další důvod, proč se perzekuce rozpoutala právě teď, může spočívat v proměně postojů kubánských emigrantů na Floridě. Ti se totiž až donedávna velmi radikálně a militantně stavěli proti Castrovi, a tudíž i proti Projektu Varela. Projekt podle nich využívá kubánskou marxistickou ústavu, a tím ji de facto legitimizuje. Úspěch Projektu a následná návštěva Oswalda Payi, který se u emigrantů zastavil na několik dní poté, co obdržel Sacharovovu cenu za lidská práva, přispěly k tomu, že podstatná část emigrantů začala Payu podporovat. Poprvé se opozice na Kubě a opozice na Floridě shodly na společné strategii, čímž vytvořily pro Castra daleko větší nebezpečí.

Procesy probíhají za vyloučení širší veřejnosti, tj. zahraničních diplomatů a novinářů. Řada organizací pro lidská práva i představitelů amerických a evropských vlád důrazně protestuje proti tomuto počínání Castrova režimu. Vyzývám čtenáře Protestanta (včetně Miroslava Doležala, který v Protestantu č. 3/2003 opěvoval ideální prostředí svobody na kubánském ostrově) i další, aby své protesty posílali Kubánskému velvyslanectví v Praze (Sibiřské nám. 1, 160 00 Praha 6).