Kde je Jiří Farský?

Číslo

Až Boží království
začne
vše bude v plném proudu
a veselí

Tehdy se ozve
bušení na vrata

Pán Bůh přistoupí ke dveřím
otevře je
a řekne:
„Á, bratr Farský,
to jsem čekal!“

Vyprávěl bratr farář Mrázek
jako komentář
k pozdním příchodům
Jury Farského

Ale on nás zaskočil
a předešel!

25. 12. 2017