Hutně a chutně 7/2019

Číslo

V pondělí 2. září otvírá své brány dětem nová základní škola Filipka (viz rozhovor v Pt 3/19). Učitelkám i dětem držíme pěsti, ať ostrý nástup zvládnou bez zbytečných zádrhelů, mají dost trpělivosti a velkorysosti na řešení provozních záležitostí i konfliktů a nesrovnalostí, které se tak jako tak objeví. Ať mají lidi ochotné dělat v případě potřeby výhlupy, baví je porady, ale nejsou moc dlouhé a postupně se naplňují sny, s kterými do toho šli. Jako ilustraci tentokrát přinášíme kresbu, kterou Marika Bumbálková vyzdobila vchod do školy.

„Budou to přibližně dva roky, co jsem napsal báseň s názvem ‚souvislý pás lesů‘. Důležitý motiv v té básni je les, který zmizel, zbytky lesa, který tu byl. … Ukazuje se, že to básnické sci-fi, ve kterém jsem se nějak našel, už totálně splývá s realitou – to když vidím fotky mrtvých lesů a čtu o tom, že „les, jak ho známe, končí“. (Status Jana Škroba 1. 7. 2019)

Živá voda, sdružení pro návrat vody do krajiny, publikovalo závěry výzkumu, jak obnovit tzv. malý koloběh vody v krajině. Brožura Živé vody a Maiwaldovy akademie při klášteře v Broumově umožní získat know-how, jak zadržet vodu v krajině v celé ploše povodí i u vás. Na Zdoňovsku se pokoušejí postup realizovat zatím asi na největší ploše v Evropě – na 20 km2. Tento postup by mohl být modelem nejen pro ČR, ale i EU s cílem obnovit malý oběh vody v krajině. Více na http://zivavoda.biz