Hutně a chutně 7/2018

Číslo

Erbenovu baladu Polednice cituje Milan Šmíd na úvod své úvahy, zda a do jaké míry zlá a nenávistná slova mohou ublížit nejen psychicky, ale i fyzicky, a proto by měla být v médiích masové komunikace zakázána nebo penalizována. Po připomínce několika kauz uzavírá: „Jak známo, matka v rozčilení vykřikla Pojď si proň, ty polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!, aniž to myslela vážně. Jak příběh dopadl, známe z povinné školní četby, … A tak mě napadá, uvědomují si všichni ti, kteří dávají průchod svým emocím a vypouštějí do prostoru nenávistná slova a útočné výzvy, jež často nejsou míněny vážně, protože pouze ventilují nesouhlas či osobní frustraci z konfrontace s odlišnými názory, že jejich slova mohou ublížit nejen psychicky, ale i fyzicky? Třeba když je nějaký labilní jedinec vezme vážně…“ (Slova, která mohou ublížit, Týdeník rozhlas 34/2018)

„V dnešní době se občas dost skloňují křesťanské hodnoty. Přijde mi to jako hodně zavádějící pojem, pod kterým si dokážu představit opravdu leccos, ale z evangelií, z bible je dost zřetelné, co byly Ježíšovy hodnoty. Například jenom nespotřebovávat, nemyslet pořád na jídlo a nové šaty, rozdělit se, odpustit, pomoci tomu, kdo je v nouzi, myslet na druhého minimálně stejně jako myslím na sebe, být Pánu Bohu vděčný za to, co je, a nechtít pořád víc. A možná kdybychom se k těmto hodnotám občas vrátili, třeba bychom se i k přírodě chovali méně hlupácky, nepodřezávali si pod sebou větev a snad by se pak pomalu vracela do krajiny i voda.“ (Ondřej Macek při instalaci kříže na nosislavském Výhonu)

AFROTOPIA se jmenuje celoafrické bienále fotografie, které právě skončilo v nizozemském Berg en Dal. Zahrnulo tvorbu fotografů a fotografek z mnoha afrických států. Divák se nedozvěděl nic o obvyklé exotice, ale o pronásledovaných lidskoprávních aktivistech, násilí na ženách, postapokalyptických můrách i nadějích na lepší život. Výtvarné postupy a užité prostředky (videa či multižánrové instalace) působily naprosto současně, a tak si divák mohl o to víc uvědomit, vždyť tohle je také náš svět. Více na https://www.afrikamuseum.nl/en/afrotopia.