Hutně a chutně 4/2003

Číslo

ET-KJ č. 10-12/03 přinesly obsáhlý text J. Štěpána o článcích, kterými novozákonník J. B. Souček reagoval na odsun Němců (Součkův dopis do Ženevy odešel před 55 lety). Zřetelně z něj vyplývá, že jedním ze důvodů Součkova kritického postoje k odsunu byla aktualizace důrazů T. G. Masaryka: „přesvědčení o lidskosti, jako o nejvyšším měřítku politického života, bylo ve vědomí mnohých z našeho národa silně podemleto. Naše vlastenectví se nebezpečně začalo podobat tomu nacionalismu, ano šovinismu, jehož byl Masaryk vždy důsledným odpůrcem.“ (ET/KJ 11/03)

Vaše Excelence, jsme zděšeni zprávami, že ve Vaší zemi bylo nedávno rozpoutáno nové pronásledování obhájců lidských práv a oponentů stávající vlády. Minulý týden začal v Havaně proces proti sedmdesáti osmi lidem, třicet tři osoby již byly odsouzeny až ke třiceti letům vězení. Podle našich informací jsou pronásledováním postiženi především nezávislí novináři, odboroví předáci a aktivisté „Projektu Varela“. Tuto petiční akci jsme sledovali s nadějí, nebo představuje možnost, že k politickým změnám na Kubě dojde pokojnou a nenásilnou cestou. Tvrdá represe místo dialogu poškozuje budoucnost Vaší země a hrozí, že proces nevyhnutelných změn směrem k pluralitní demokracii se zvrhne v akt msty a vyřizování účtů. Žádáme okamžité propuštění všech politických vězňů. (Protestní dopis účastníků pastorální konference Pražského seniorátu ČCE 8. 4. kubánskému zastupitelství)

„První dojem z četby přináší značné rozčarování ... téměř zcela postrádá obvyklou dimenzi dobových vzpomínek: líčení atmosféry, hlubší svědectví o myšlení a jednání... Ale nakonec je to kniha poučná. Pro neuvěřitelnou sebestřednost... i pro stylizovanou naivitu, pro absenci svědomí.“ Čí vzpomínky tato slova hodnotí? Nejde o žádného z kulturních či církevních normalizačních koryfejů, ale o prominentní filmařku třetí říše Leni Riefenstahlovou. (A. Pilátová, Hitlerova režisérka bez svědomí, Rozhlas 16/03)

„Posluchač až žasne, jak prostě, srozumitelně, hovorovou češtinou v přímém i přeneseném smyslu je možné mluvit o věcech velkých, základních, sakrálních, archaických či jinak pro mnohé vzdálených.“ Takto si libuje nad pořadem P. Koláře Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii O. Knitl (Dvakrát z bible, Rozhlase 16/03)

Recenzi Paynových kázání Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? přinesl ET-KJ č. 10. Podle přesvědčení recenzenta J. Veselého nebude čtenářů této postily „jen hrstka, leč by evangeličtí čtenáři zcela ztratili soudnost. Což Petr Payne není náš člověk, jemuž rozumíme?“