Hutně a chutně 1/2019

Číslo

70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv připomněl Deník referendum textem Petra Pospíchala Jménem všech utonulých a zotročených

… Všichni utonulí jsou oběťmi evropské migrační politiky, neschopnosti dohodnout se na jednotném řešení, populismu části politických elit a oportunismu médií. Že jsou k tomu také oběťmi převaděčských mafií, nepředstavuje žádnou útěchu, spíše povzdech nad tím, jak obtížně lze v některých situacích prosazovat právo.

Jsou stejnými oběťmi jako migranti na trzích s otroky v libyjských městech, jedni už mrtví, tito vystavení nelidskému zacházení s mizející nadějí na budoucí důstojný život. Mladí muži, ach ano, přesně takoví, jaké znáte z povídaček infantilních lidských papoušků – s mobily a v zářivě barevném, tudíž jistě značkovém oblečení.

Tito mladí muži jsou tam nazí po třech či po čtyřech přivazováni za nohy zvenčí k okenním mřížím. Aby sotva dlaněmi či lokty dosáhli na zem a mohli tak po celý den vytvářet tržní nabídku pro zájemce o otroky.

Oblečené mladé ženy sedí na zemi, v celé skupince společně těsně k sobě svázány silným provazem na rukou i na nohou, nad nimi strážce s pistolí. I ony jsou nuceny čekat na otrokáře, který si je pořídí jako věc. K tomu časté zneužívání žen, násilí, tělesné tresty, hlad a surové zacházení. Toto všechno se děje v Libyi plné soupeřících klanů, s nicotnou autoritou státní moci, s níž některé evropské státy vyjednávají, aby migranty na svém území zadržovala.

Tváří v tvář těmto ukrutnostem, které jsou důsledkem bezbřehého cynismu, je třeba říci, co potřebujeme nejvíc: Potřebujeme radikální ofenzívu lidských práv, tím silnější, čím více kolem sebe zaznamenáváme volání po omezení lidských práv.

Potřebujeme mluvit o důsledcích nedodržování lidských práv, migrace je přece tím nejviditelnějším důsledkem porušování lidských práv ve světě. Potřebujeme mezinárodněprávní nástroje k tomu, abychom byli schopni vynutit respekt k lidským právům i mimo Evropskou unii. To může nyní vypadat hodně obtížně, tím spíše, že v různých státech Evropské unie je regrese v oblasti lidských práv znatelná a nesnadno řešitelná.

Ale je to úkol na výši evropské civilizační úrovně a hodnot, které současná Evropa po staletích hodnotových zápasů nyní vyznává. Navrhuji ustavení Evropského veřejného ochránce práv migrantů, považoval bych to za minimální a především symbolický krok…