Hutně a chutně 1/2018

Číslo

Inspirováni A. Březinou, probírali jsme se zahraničními výsledky 1. kola prezidentské volby. Např. u Svatého stolce nezískal MZ ani hlas, zatímco v Mongolsku získali Drahoš i Zeman stejně – pět hlasů. Miloš Zeman nezískal většinu ani v Číně, kde skončil až na čtvrtém místě za Drahošem, Fišerem a Hilšerem. A významně nevyhrál ani v Rusku a Severní Koreji.

„Zavedení EET pod veřejně prezentovaným (byť empiricky zcela nepodloženým!) politickým dojmem, že nikdo daně neplatí a je proto namístě zpřísnění jejich výběru, totiž považujeme za podobně nerozumné a ve svých důsledcích nespravedlivé, jako ponechání celé třídy po škole jen proto, že v hodině vyrušoval jediný žák. Bohužel, tato vstupní úvaha je základní filosofií napadeného zákona a není řešitelná odstraněním pouze několika jeho nejkřiklavějších zásahů do soukromí a svobody podnikání.“ (Ze zdůvodnění disentního stanoviska pěti soudců ústavního soudu k verdiktu ÚS o EET)

Mezi osobnosti roku 2017 zařadil Deník referendum skautku Lucii Myslíkovou, jejíž foto, jak se na demonstraci postavila rozhněvanému náckovi, obletělo svět. „…svým počínáním mimoděk ukázala i to, jak společnosti prospívá dát co nejširší veřejný prostor ženám. … Kdyby na onom ikonickém snímku byl skaut, jeho účinek by nikdy nebyl takový. Je tak třeba přivítat zprávu, že počínaje rokem 2018 se i v USA organizovaný skauting konečně otevře rovněž dívkám. Z Brna jim vzkazujeme, že bylo načase.

Autorské čtení Petra Tureckého z emanské novinky Tam bude jednou náš domov proběhlo 14. ledna v známém jeruzalémském klubu Mike’s Place.