Hutně a chutně 10/2018

Číslo

„Po večírku jsme se doma s Ivkou na sebe podívali, abychom zjistili, že nás oba Angela Merkel okouzlila svou spontánností a zároveň autoritou, kterou přirozeně vyzařovala. Když pak za dva dny oznámila, že bude v politice pomalu končit, uvědomil jsem si, jak moc bude chybět nejen Němcům, ale nám,“ vzpomíná chemik P. Jungwirth na rozhovor s německou kancléřkou na devadesátinách R. Zahradníka, který iniciovalo přeřeknutí jeho ženy: Sprechen Sie Deutch? (Respekt 49)

Podporu stanici ČRo Vltava, jejíž vedení je ohrožováno předpojatými stěžovateli a nekompetentními radními ČRo, můžete vyjádřit na stránkách http://www.zaotevrenouvltavu.cz, kde se též dozvíte podrobnější informace o snahách odvolat ředitele P. Fischera.

Když teď přicházíš, přijď pozvednout i naše hlavy, narovnat záda, postavit se znovu na nohy, Požehnaný Králi na oslátku. Tobě voláme své Hosana, vždyť léčíš zchromlosti i beznaděje a dáváš ožívat kolem příběhu evangelia. Otvíráme ti svá srdce, předkládáme své ubitosti i šílenosti, svou neuzdravenost ze sobectví, vychytralosti a snah vždycky nějak vyzrát na druhé. Předkládáme ti svůj advent a otvíráme ho tobě, který přicházíš jako Král ponížený a plný spravedlnosti.

Když teď přicházíš, přijď i do našich úspěchů, ať právě v tom, kde se nám daří a v čem jsme dobří, nenásledujeme sami sebe, ale tebe, Králi na oslátku. Otvírej oči i srdce pro ty, jež ubíjí poměry naší doby, kdo jsou zraňováni naší sebejistotou nebo naší zbožností, kteří leží podél našich cest.

Když teď přicházíš, vstupuj i do srdcí, vyčerpaných zápasem s nemocí i vlastní nemohoucností. Prosíme za přátele, na jejichž nemoc není lék. Stávej se výhledem a pramenem útěchy těm, kteří míří k předčasnému konci, i jejich ženám, mužům, dětem, rodičům, kteří jim věnují všechny své síly. Vstupuj do duší válcovaných depresí i životní rezignovaností.

Když teď přicházíš, přijď i k církvi, všude tam, kde radost a svobodu tvých dětí vyměnila za zapšklé obviňování světa okolo, strašení vymyšleným nepřítelem a touhu po moci. Přijď do našich nesnášenlivostí i izolací, otevřít bubliny, v nichž jsme se zavřeli před jinými. Přijď a vysvobozuj z předpojatostí, malicherností, jimiž si otravujem žití.

Když teď přicházíš, přijď jako vlak Boží, který naloží zapomenuté, přehlížené a odstrkované. Přijď a ujisti, že jako Král na oslátku přijíždíš i kvůli nám. Přijď, a otevři nám advent svého Království.

(Podle bohoslužeb na 1. adventní v kostele u Salvátora)