Hutně a chutně 10/2016

Číslo

Praha sdílená a rozdělená se jmenuje interaktivní internetová mapa, která zaznamenává rozmanitost pražského obyvatelstva a historie od 20. let do konce II. světové války. Najdete tu odkazy na místa spjatá s pražskými Židy, Němci, ruskými emigranty, uprchlíky před nacismem apod. Tvůrci plánují i tématické procházky. Na webu najdete i odkaz na podobně koncipovanou mapu Varšavy, těšíme se, až začnou přibývat další města.

„V rámci implementace elektronické evidence tržeb bude zavedeno také udílení bronzové plakety Rudolfa Mrvy za 50 nahlášených živnostníků, stříbrné plakety Josefa Plojhara za 100 a více nahlášených živnostníků a zlaté plakety Karla Čurdy za nahlášení rodinných příslušníků.“ (Jiří Padevět na Fb)

Předplatné Protestanta v příštím roce zůstane ve stejné výši. Děkujeme všem, kdo doplatili dluhy z minulých let. Výzvu k zaplacení spolu se složenkou či fakturou dostanete s prvním číslem příštího (již 28.) ročníku. Zatím budeme přijímat i předplatné v hotovosti.

V rámci zlínského kraje se podařilo zrušit kojenecké ústavy. Přispěla k tomu spolupráce s Nizozemci a důraz na terénní práci, díky níž se snížil počet dětí odebíraných zejména z ekonomických důvodů. „Zrušit kojenecké ústavy jsme si stanovili jako prioritu – pro děti do tří let je naprosto zásadní, aby nevyrůstaly v institucionální péči, v tomto věku jsou nejohroženější. Navíc dva poslední kojenecké ústavy neměly ani naplněné kapacity, takže jejich zrušení bylo logickým krokem,“ říká bývalá radní Taťána Valentová Nersesjan. Celý proces komplexně popisuje v Deníku referendum 22. 11. Doufejme jen, že nové vedení kraje na tuto inspirativní praxi naváže.

„Vemte si je k sobě domů, slýchali jsme v posledních měsících, zpravidla ve velmi vyzývavém, provokativním tónu. Také si je domů bereme, kdykoliv je to potřeba, ale moc o tom nemluvíme, protože pomoc lidem v nouzi považujeme za samozřejmost. Některé situace ale vydají za román a nepodělit se o ně by mohlo být sobecké,“ začíná líčení odysey jedné syrské rodiny od Petra Pospíchala. „…Svět je plný takových lidí, jen se nesmíme nechat zastrašit nebo znechutit těmi, které ovládla nenávist nebo lhostejnost. A jestli jednoho dne my všichni ztratíme odvahu pomáhat si navzájem, neznámí neznámým, cizí cizím, přestane tento svět být místem, v němž lidský život bude dávat smysl.“ (Nekonečná cesta z totální zkázy)