Hutně a chutně 10/2005

Číslo

Rozvoj regionální kultury a paměti staví L. Vaculík jako podstatnou protiváhu všem viditelným nešvarům našeho svobodného života: „Obce se zvelebují, každé trochu ctižádostivé místo něco pořádá a předvádí. A každá obec, která má kousek dějin, vydává o tom knížku. Tento obraz poměrů je prostě jiný, než jaký nám podávají noviny a televize. Zlé věci existují, ale nemají v celku tu proporci. A je tu ještě něco jiného – moment změny a pohybu v tom všem: ta možnost změny!“ (Podzimní tramvaj, LtN 47)

24. 11. byl přerovským okresním soudem zproštěn viny ve všech bodech obžaloby Vladimír Hučín.

„Hospodářské noviny ještě v květnu znamenaly alternativu k Mladé frontě, a to mimo jiné tím, jak vážně braly ctnosti kapitalismu. Byla to možná chvílemi nuda, ale provázela ji spolehlivost, jaká je na zdejším mediálním trhu vzácná“ – napsal „na rozloučenou“ s „hospodářkami“ Jan Šícha poté, co HN na post šéfredaktora zaměstnaly bývalého šéfredaktorského zástupce MFDnes a dle znalců tiskovinových procedur učinily kroky směrem k „soft-bulváru“.

Poněkud jiný pohled na řízení ministerstva zdravotnictví nabízí Petr Pospíchal: „Není mi totiž jasné, čím si právě lékaři vysloužili jakési předkupní právo na tento ministerský úřad. Myslím, že ministrem zdravotnictví by mohl být i pacient … nebo kominík. Ten by navíc mohl celému rezortu přinést štěstí.“ Celý komentář Zmateni hlasy znalců (LtN 45) nevaruje ani tak před současným ministrem, jako před alibistickým spoléháním na experty a specialisty.

Bachovo Vánoční oratorium letos (4. 12.) uvedla Vltava pod taktovkou hned šesti dirigentů. Nedirigovali naštěstí najednou, ale u jednotlivých kantát se vystřídali.