Hutně a chutně 7/2023

Číslo

24. 8. se slaví Den nezávislosti Ukrajiny. V Litomyšli propojili toto radostné výročí, připomínající vznik moderního ukrajinského státu roku 1991, se smutným 55. výročím okupace Československa. Shromáždění, pořádané iniciativou Modlitba za Ukrajinu a místním Rodinným centrem, bylo zahájeno modlitbou se svíčkami, do níž se zapojilo takřka všech 150 účastníků. Pokračovalo proslovem romského aktivisty Jožky Mikera, který vyjádřil touhu po dobrých vztazích mezi Romy a Ukrajinci nejen slovy, ale také kyticí v ukrajinských barvách, již předal představitelce místních ukrajinských žen. Ženský ukrajinsko-český sbor Sonjašnyk-Slunečnice zpíval lidové ukrajinské písně a duo bratří Mroviecových protestsongy Karla Kryla. Ukrajinky připravily výborné občerstvení. Účastníci se v setmělé Litomyšli loučili přáním, ať oslava ukrajinské nezávislosti příští rok již proběhne v míru.

My, níže podepsaní studenti a studentky KTF UK, chceme touto výzvou vyjádřit své rozhořčení nad událostmi, které kulminovaly tento týden rozhodnutím o vypovězení pracovního poměru prof. Tomáši Petráčkovi. … Jsme přesvědčeni o tom, že děkan nejenže nejedná v nejlepším zájmu fakulty, ale aktivně a dlouhodobě se snaží omezit názorovou pluralitu v této instituci. Při tomto konání pak nejen překračuje své pravomoci, ale vytváří na akademické půdě prostředí strachu a nejistoty, které zásadně omezuje vyučující i studenty v iniciování otevřené diskuze a budování prostoru pro kvalitní vědeckou činnost.

(Úvod Výzvy k rezignaci vedení KTF UK)