Horizonty lidských práv

Číslo

Nakladatelství CDK v Brně a nakladatelství Vyšehrad vydaly společně knihu, která se věnuje problematice lidských práv „Křesťanství a lidská práva“. Jiří Hanuš v úvodní studii hodnotí přínos křesťanství pro formulaci a uskutečňování lidských práv, všímá si současné diskuse mezi protestantskými a katolickými teology a zakončuje úvahou o lidských právech, praktické politice, zneužívání lidských práv i nedůvěře vůči nim. V souladu s mnichovským teologem Hansem Maierem završuje svůj přehled výzvou k hledání nového horizontu pro diskusi o lidských právech, totiž v nalezení nového pojetí svobody. Jde mu o vyvázání pojmu svobody z úzkých kolejí novověkých představ o emancipaci, která je určena pojetím liberálních a sociálních práv v rámci politického rozhodování.

Kniha je koncipována jako dialog mezi různými skupinami. Takový je faktický stav rozhovoru, že neexistuje jedno pojetí lidských práva, nesmírně proto záleží na tom, z jakého stanovištěse na danou problematiku díváme. Editor soustředil diskusi do tří okruhů, prostřednictvím tří textů. Prvním je „Prohlášení Ramseyova kolokvia „Všeobecná deklarace lidských práv po padesáti letech“(1998). Druhým se stal text Hanse Maiera „Jsou lidská práva univerzální?“ (1997). Autorem třetího textu „Křesťanské zdroje Deklarace lidských práv“ (1987) je Leo Moulin. Písemně vedeného „rozhovoru“ v rámci jednotlivých okruhů se zúčastnili právníci světského i kanonického práva, historici, filosofové, teologové, lékařka, a dokonce i orientalista, který se na danou problematiku podíval očima muslimů. Sborník naznačuje šíři a aktuálnost problematiky, která promýšlejí a prohovořují i v jiných zemích (W. Huber, W. Vögele), a také dovoluje zahlédnout, že nejde jen o problematiku středoevropskou, popř. kontinentální, ale zřejmě všesvětovou.

Křesťanství a lidská práva – Jiří Hanuš (ed.), CDK Brno a Vyšehrad Praha, 2001