9/2015

Jak se ukončuje bezdomovectví

rozhovor s Janem Snopkem

Přirozenost a klid

Přirozené pro mnoho lidí je toužit po klidu. O klidu hovoří lidé, kteří poukazují na tzv. konzervativní hodnoty. Klid, rozuměj život beze změn, život nenarušovaný změnou přicházející zvnějšku. Klid, toť odvěká touha po řádu zlatého věku. Klid, toť melancholická vzpomínka na to krásné, co bylo a co už není.

Kázání Ivo Davida

Text: Lukáš 7,11–17

Láska k přírodě

Říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemůže mít rád lidi. Vztah k přírodě – včetně zvířat – a vztah k lidským bytostem je pro nás mnohdy propojen tak, že si skutečně špatně představujeme jedno bez druhého. Existují nakonec výzkumy, které ukazují, že člověk, který týrá zvířata, má větší předpoklady být také pachatelem domácího násilí.

Křesťané a křesťanské sbory v dnešní Evropě

Křesťané se neostýchají říci, že zdrojem jejich víry je Bůh spjatý s Ježíšem. Bůh v něm v lásce navštívil svět, mluvil a jednal tady, některými lidmi byla přijat, ale nakonec byl ukřižováním Ježíše ze světa vytlačen. Vzkříšením Ježíše Bůh potvrdil jeho dílo a vyjádřil svou svrchovanost nade vším.

Nebát se, a podívat se do tváře

Osobní svědectví dobrovolníka pomáhajícího uprchlíkům v Chorvatsku

Jen tak

Mluvili jsme na katechetickém vyškolování s výborným Holanďanem E. Jonkerem (autorem „katechetické hermeneutiky“ Aby se slovo dostalo ke slovu) o tom, jak rozumět biblickým zázrakům a jak toto porozumění předávat dalším.

Valí se na nás nová totalita?

Pro pochopení přitažlivosti a inspirující síly nacismu je dobré si přečíst knihu Claudie Koonzové, Svědomí nacismu, Praha 2009. Je udivující, kolik vzdělaných a kreativních lidí se nechalo nachytat a nacismu podlehlo. Akademická půda nebyla vůbec imunní.

Pro homine 2015 / Málo

V českém „málo“ se setkávají slova poukazující na kvantitativní, ale také kvalitativní nedostatečnost. Toto slovo souvisí snad původně s mletím obilí. Malost je důsledkem drcení. Vnější tlak narušuje celistvost skutečnosti, rozděluje, rozdroluje. Že je někdo či něco shledán malým, to není jen konstatování pouhé fyzické danosti.

Dojem skutečnosti

Úkrokem kdys
dostal jsem se k poezii
nedorozuměním hledal slova

Na Vltavě houká parník
na dlažbu padají kaštany
u vodárny stojí dívka
a s někým telefonuje

Teď se zasmála

Dojem skutečnosti
tiché světlo na konci dne

Nadace Divoké husy 9/2015

Na začátku listopadu poletí Divoké husy podat pomocné křídlo neziskové organizaci Dotek, o.p.s., která poskytuje odlehčovací a pečovatelskou službu, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a Dobročinný obchůdek.

Hutně a chutně 9/2015

Takto poslanci zdůvodnili, proč má být Velký pátek státním svátkem: „Je třeba vycházet i ze současné společenské a mezinárodní situace, kdy je potřeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu, která byla důležitým zdrojem našich humanistických, civilizačních a konec konců i demokratických tradic, oproti náporu jiných identit, které se prosazují barbarským a necivilizovaným způsob

Protestor 9/2015

Plánovat, co nedokážeme zajistit – učit se setkávat s Bohem

Evert Jonker

Syndikovat obsah