9/2006

Počítám s možností, o které nemám přehled

Rozhovor Moniky Žárské se Sváťou Karáskem

Pro homine 2006 / Poznávat – z nitra k vnějšku, z vnějšku k nitru

Aktuální slovníček biblických pojmů

Kázání Venduly Kalusové

Svaté místo

Text: Exodus 3,1–5

Ex 3,1–5:

Neumíme komunikovat s jinými kulturam

Chceme vyučovat jiné kultury toleranci. Karatelsky zvedáme prst i hlas a vyčítáme jiným náboženstvím, že nepřinesla nic nového, kvalitního. Na adresu druhých dovedeme říci, že jsou stále stejně výbojní a nebezpeční. Strach z terorismu a islamizace Evropy dělá své.

Naše přirozenost jako argument?

Rozhovor o tématu homosexuality (viz Pt č. 2, 4, 5, 7, 8) posunuje dál příspěvek Martina Hrubeše: otevírá otázku, jaké konvence panují při prožívání toho, co je či není „normální“. O odpověď jsme požádali opět Jindřicha Halamu a se souhlasem M. Hrubeše ji otiskujeme současně. red.

Laudatio pro Milenu Šimsovou

Již počtvrté byla vyhlášena cena za dílo v oblasti tvorby míru mezi lidskými skupinami – Prix Irene 2006, udělovaná jedincům za dílo v oblasti společenského soužití, publicistiky, literatury, umění, teologie, vědy. Její letošní laureátkou je Milena Šimsová, historička. Cenu udělují občanská sdružení RafaelInstitut a Tolerance a občanská společnost.

Napínavé sondy z farního života

O knize rozhovorů Ženy z fary

Když se mi tato kniha dostala nedávno do rukou, nadšeně jsem ji začal „hltat“. Proč takové nadšení? Jsem totiž začínajícím farářem. Na faře jsem se ale nenarodil, mí rodiče nejsou dokonce ani evangelíci.

Havlíčku, Havle

K sedmdesátinám Václava Havla

Uveřejňujeme dva z textů, které zazněly během společenského večera slova a hudby Pocta Václavu Havlovi 11. října 2006 v českobratrském sboru v Praze na Vinohradech.

Hutně a chutně 9/2006

„Jako bývalý uprchlík věřím v otevřenost a toleranci. Měli bychom se snažit žít spíše spolu než stavět mezi námi zdi a ploty. Může to znít poeticky, naivně, ale není jiná cesta. Dnes si můžeme vybrat. Budeme s druhými fanaticky bojovat nebo se pokoušet domluvit? Jako fanatici skončíme do jednoho mrtví, v takovém světě ani nelze přežít.

Errare humanum est – TVProdukt

Navrhněte krystalicky průzračný algoritmus, realizujte jej a pozorujte, jak bezchybně a přesně provádí sekvence příkazů. Po nějaké době se začnete neuvěřitelně nudit. Nepatrná chyba v uspořádaném systému pak může působit jako extáze, jako vytržení z předpověditelného, a tedy nudného.

DVĚ SLUNCE

DVĚ SLUNCE stydnou – Bože, o pomoc prosíme! –

jedno – tam v nebi, a druhé – v hrudi mé.

Jak jen ta slunce, jež i já měním v led,

jak mi ta slunce dávala zešílet!

A obě stydnou – není nám pomoci! –

a první vystydne, co je víc horoucí.

5. října 1915

Nadace Divoké husy 9/2006

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině listopadu poletíme s Nadací Divoké husy do Rožnova pod Radhoštěm, kde vám představíme Domov Kamarád.

PROTESTOR / Příloha Protestanta č. 9/2006

Svatováclavské sympozium o pronásledování církví

Rozhodli jsme se otisknout dvě přednášky sympozia Pronásledování církví komunistickým režimem, které pořádali Opus bonum a Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty letošního 28. září.

Syndikovat obsah