9/2005

Někdy hledám smysl až do současné chvíle rozhovor Karla Vepřeka s Jiřím Šimsou

v pořadu Českého rozhlasu Nebe dokořán v neděli 18. 9. 2005. Básně citované v rozhovoru vybral a četl Karel Vepřek.

 

Kázání Zdeňka Šorma

Čtení: Matouš 5,43 –48

Text: Galatským 6,10

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Ga 6,10

Křesťanský individualista Søren Kierkegaard

11. listopadu 2005 uplyne 150 let od úmrtí křesťanského a přitom silně individualistického myslitele. Následovat Krista znamená žít v trvalém konfliktu s tímto světem. Před Bohem může stát teprve svébytný a zodpovědný jednotlivec.

Gnostická evangelia a teorie spiknutí v Šifře mistra Leonarda

Kniha Šifra mistra Leonarda vzbudila v poslední době značný zájem veřejnosti a o jejím obsahu má řada lidí alespoň přibližnou představu z novin, internetu i dalších médií. Proto jen stručně připomínám, že se jedná o detektivní dobrodružství, které se odehrává v několika časových rovinách a dějových liniích.

28. říjen ve Vlašské

Poprvé v životě jsem se vydala na demonstraci, kterou jsem nechtěla podpořit, ale narušit. Svolala ji organizace Národní Odpor na dopoledne 28. října před německé velvyslanectví v Praze. Měla protestovat proti vazbě popírače holocaustu Ernsta Zündla.

Ruka pomáhající v zátěžových situacích

Michael Kocáb, vzdělaný hudebník, díky svým rodičům do určité míry vzdělaný též v psychologii a teologii, tvrdí v jednom ze svých rozhovorů těsně po vypuknutí seriálu VyVyvolení, že se na tento seriál dívá s velkým užitkem.

Mezi dvěma světy

Vydáním knihy Mezi dvěma světy se nakladatelství Vyšehrad podařilo uvést do českého prostředí významného německého filologa a teologa. Christoph Markschies (*1965) studoval v Marburku, Jeruzalémě, Mnichově a Tubinkách. Zabývá se dějinami rané církve a jako profesor působil v Jeně, Heidelberku a Berlíně.

Pro Elišku

Spoutám Tě nejpevnějšími provázky

Provázky

Spředenými z vláken kukly

Nejvzácnějšího motýla

Takového

Který se rodí

Jednou za tisíc let

Za nejdelší letní noci

Motýla

Jemuž nebylo dáno

Zakusit závrať

Prvního letu

Provázky utkanými

Z touhy

Po Tobě

Knižní malířství v baroku

Jak vypadalo umění té doby na Moravě? V knižní malbě se naplno projevuje barokní symbolismus. Zejména v díle Martina Ant. Lublinského (1636–1690) – umělce, jež prošel pravděpodobně školením u Karla Škréty. Jeho typický výtvarný projev nacházíme ve výzdobě zemských desek nebo členských matrik (obr. 1).

Hutně a chutně 9/2005

Při prezentaci knihy Mileny Šimsové V šat bílý odění 25. října zaplnili sál pražské Ymky hlavně pamětníci. Zazpíval S. Karásek, z knihy předčítal Jan Vlasák. Promluvili Jan Šimsa, Jiřina Šiklová a autorka. Na závěr jejího krátkého proslovu zaznělo s velkou výrazností slovo nenásilí. Kniha pojednává o odboji, a přitom je plná touhy po nenásilí!

Nadace Divoké husy 9/2005

V první polovině listopadu můžete podpořit občanské sdružení Caduceus v Olomouci. Je zaměřeno na práci s dětmi z ohrožených sociálních skupin. Středisko provozuje dva nízkoprahové kluby, poradenství, pracuje s mládeží v terénu a v neposlední řadě nabízí dětem možnost smysluplně trávit volný čas.

Syndikovat obsah