8/2016

Ve feminismu i křesťanství jde o hodnotu každého člověka

Caryn Riswold je americká luterská teoložka, která se hlásí k feminismu a tradici feministické teologie.

K výročí jedné solidarity

V září se připomínalo 40. výročí komunistického procesu s osobnostmi českého undergroundu Vráťou Brabencem, Ivanem Jirousem, Sváťou Karáskem a Pavlem Zajíčkem. Připomínat je třeba, už kvůli tomu, že ne tak dávno jeden politik ocitoval tehdejší propagandistický žvást Mladého světa na adresu souzených, jako by to byl holý fakt.

Kázání Jana Čapka

Text: Jan 15,26

Jan 15,26:

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

Jaké násilí nevadí?

Vždycky se do hloubky rozebírá, zda to které protestní hnutí náhodou není příliš militantní, příliš násilné. Nejde přitom většinou vůbec o to, že by někdo reálně působil újmu lidem, ale v nejhorším případě jde o ničení majetku. Ještě častěji jde ale o násilnost na úrovni rétoriky.

Kdo by měl a kdo může pečovat o ohrožené děti?

Jedním z témat, jimiž se společnost i církev v různých souvislostech zabývá, je otázka náhradní rodinné péče. Po péči rodinného typu místo ústavů volal už od 60. let ve svých odborných pracích dětský psycholog Zdeněk Matějček. Zejména evangelíci jeho důrazy potkávali, protože církev bylo fórum, kde je mohl sdělovat docela otevřeně.

Na večeři v uprchlickém táboře

Slunce zapadlo nad plotem z žiletkového drátu. Přicházející tmu krájí kamiony. Vrata do Maďarska střeží klábosící vojáci se samopaly ležérně posazenými na klíně. Policista od srbské závory už má naštěstí padla. Díky tomu jsme mohli přijít na návštěvu.

Zamyšlené básně Antonína Přidala

Antonína Přidala známe od listopadu 1989 z televizních pořadů jako literárního znalce, který uváděl zajímavě a poutavě do prózy i poezie nejrůznějších autorů. Spisovatel, básník, překladatel, vysokoškolský učitel a jeho ročník je 1935.

Na straně dětí, s nimiž škola (zatím) nepočítá

Za Věrou Pokornou

31. srpna zemřela Věra Pokorná. Vážná choroba, o které dlouhá léta věděla, ji nijak výrazně neomezovala v pracovním nasazení a životě se svými blízkými, její smrt tak byla nečekaná.

Krym – evropská minorita pronásledovaná okupující mocností

Kdykoliv Sovětský svaz dobyl novou zemi, nasadili tvrdí pracovníci bezpečnosti nelítostné metody, aby předešli vzpouře. Než aby na nepokoje čekali, povraždili nebo deportovali ty, kteří by někdy v budoucnu mohli působit problémy.

Pro homine 2016 / Když se něco rozbilo

Přesvědčení, že Bůh vstoupil do lidských událostí, je pokaždé vyzývavé. Pravidlem totiž je, že takový děj nelze dle libosti opakovat a podrobit kritickému zkoumání. Zůstane jedinečný, stejně jako zůstane jedinečné každé setkání, které ovlivnilo další příběhy zúčastněných.

Řeč a lyrik

„Skici těžkých siluet
tvými verši prší –
jazyk tančí v piruet
moři pod tvou vrší

Jsi jen marný rybář slov
hynoucích ihned na rtech
když absolutna zpívá ryzí kov
po nepopsaných partech:

jazyka to zlatá hra
výtrysk a plnost slastí –
pluješ, jen čeře jeho hlať
svou vyprahlou pastí.“

Hutně a chutně 8/2016

Pak jsme měli říct závěrečné slovo a když přišla řada na mě, tak jsem se úplně klepal, vůbec jsem to nemohl zadržet, a pak jsem řekl, že to vypadá, jako by za všechno mohl Ivan Jirous, a jestli odsoudíte jeho, tak já se z toho nechci vyzouvat; dělal jsem všechno s plným vědomím a dělali jsme dobrou věc, tak mě zavřete taky!

Nadace Divoké husy 8/2016

V první polovině října podpoří Divoké husy Mezinárodní vězeňské společenství, z. s., které poskytuje pomoc všem potřebným, kterých se dotýká zločin. Oběti potřebují uzdravení a znovuzískání pocitu jistoty a bezpečí.

PROTESTOR / příloha Protestanta č. 8/2016

Co pro mne bylo během života z křesťanství (zejména z bible) důležité

Následující text byl přednesen v rámci řady osobních rekapitulací na pastorální konferenci chrudimského seniorátu ČCE.

Výzva k účinné ochraně uprchlických dětí v EU a v ČR

(Tisková zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům z 12. 9. 2016)

Syndikovat obsah