8/2015

„…nihil est innoxium… rozhovor s Karlem Flossem

Když jsem v prvních zářijových dnech začala uvažovat o otázkách adresovaných Karlu Flossovi, přepadly mě obavy minimálně dvojího druhu. Říkala jsem si, na co se budu ptát zejména? Když už jsem si ujasnila typ otázek, vynořila se další pochybnost, a co formulace? Jak se ptát?

Cizincem ve vlastní zemi

Konec letošního léta přináší nečekané výzvy. Onehdy nechal náš čerstvý středoškolák ve vlaku kabát. Stačil tu nepříjemnou skutečnost oznámit na nádraží, kde slíbili, že kabát na něj počká na nejbližší zastávce s doplatkovou pokladnou neboli ztrátami a nálezy. Na mně zůstalo vykomunikovat zbytek.

Kázání Elišky Havelkové

Text Marek 3,20–35 Čtení Job 42,1–8

Mk 3,20–35

Realita dnešní Sýrie

Na dokreslení současných debat otiskujeme projev Hassana Charfo, předsedy Syrské svobodné komunity v Česku, který zazněl na shromáždění napodporu uprchlíků v Praze, 18. 7. 2015.

Jak osobně rozumím současné imigraci?

ThDr. Tadeáš Firla je kazatelem Církve bratrské v Horní Suché. Jeho text o vstřícnosti vůči uprchlíkům vychází ze setkání s konkrétními lidmi, neboť jak napsal, „jako sbor se snažíme sloužit imigrantům, kteří žijí v naší blízkosti v azylovém domě, a považujeme mnohé z nich za své přátele.“

Nikdo neopustí svůj domov

nikdo neopustí svůj domov aniž
by se domov stal tlamou žraloka
utíkáš k hranicím tehdy
když vidíš, že utíká celé město 
sousedé utíkají rychleji než ty
krvavý dech v hrdlech
kluk, se kterým jsi chodila do školy
ten, který tě bláznivě líbal za starou plechárnou
třímá pušku větší, než je sám

Xenofobie a rozpad římské říše

V současné diskusi o tzv. hrozbě islámu a obhajobě tzv. tradičních hodnot se v různých podobách objevuje předporozumění, které můžeme shrnout větou: Naše civilizace je lepší než islámská. Zároveň s tím se objevuje téma konce civilizace. Muslimové na nás prý útočí jak kdysi barbaři na římskou říši.

Oklikou do Evropy

Výdaje za přenocování jsou nepatrné, cestovní výdaje nesmírné a nejrychlejší cesty ty nejriskantnější. Mohammed znal příběhy těch, kteří to před ním zkusili.

Smířlivý muž

Martin T. Zikmund: Hledat Pánovu tvář – rozhovor, eseje, kázání, Katolický týdeník Praha 2015

„Pokud milujete Boha, všechno dobře dopadne“

Římskokatolická řeholnice Jeannine Gramick se už od sedmdesátých let ve Spojených státech zabývá pastorací lidí s menšinovou sexuální orientací. Za tu dobu se mnohokrát dostala do konfliktu s církevními autoritami a dokonce musela opustit svůj původní řád, podle všeho však přesto v sobě nemá ani stopu hořkosti.

Obrazy s etickým nábojem

Tomáš Tichý zastupuje typ malby, která navazuje na klasickou figurativní malbu: vyžaduje perfektně zvládnutou techniku. Kdekdo může několika tahy štětce namalovat abstraktní obraz. Když bude zdatný obchodník, ani nemusí umět malovat. Tím nechci shazovat tradici abstraktní malby.

Pro homine 2015 / Pozdě

Mnohokrát bylo zdůrazněno, že biblické pojetí času v sobě zahrnuje nejen triviální časový tok neustálého plynutí, ale také čas „příhodný“ – kairos. Tento čas vychází z každodenní lidské zkušenosti – z cyklických proměn přírody odměřovaných zlomovými událostmi života zemědělské komunity.

Hutně a chutně 8/2015

Příloha LN Česká pozice přinesla 26. 9. rozhovor s americkým psychologem Philipem Zimbardem, jehož stanfordský vězeňský experiment, během nějž část dobrovolníků představovala vězně a část dozorce, odhalil, jaké nelidskosti jsou lidé schopni, pokud se podvolí dané situaci.

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 8/2015

Vater unser

Varhany u Salvátora představuje Lukáš Vendl

Jako přílohu Protestanta 8/2015 nabízíme nahrávku variací na luterský Otčenáš, kterou pořídil Lukáš Vendl na varhany v českobratrském kostele u Salvátora v Praze 1.

Konvalinka

rozmarné kalíšky pro dětské rety
vylily vůni svou doprostřed věty

vypadlo pero ti a mladost snivá
bouřlivě srdcem jde jak Bára divá

kamsi to nese tě až na břeh říčky
poprvé kde sis hrál s dívčími víčky

Milan Balabán (Křik o křestní list)

Nadace Divoké husy 8/2015

V říjnu poletí Divoké husy podat pomocné křídlo neziskové organizaci Cesta domů, z.ú., která se již 14 let zabývá komplexní pomocí umírajícím, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma.

Syndikovat obsah