8/2013

Církve jako morální kotvy společnosti

Rozhovor s teologem Williamem Cookem

V počátcích své akademické kariéry jste se věnoval husitství. V čem si dnes můžeme vzít od husitů ponaučení? Čím se může nechat inspirovat církev, když se zaměříme na vztah husitů k politice, tedy správě věcí veřejných?

Slovo nečasové?

„Na počátku bylo slovo… To bylo na počátku u Boha.“ Toto je v evangeliu podle Jana na počátku. Jako záhlaví, jako první kapitola. Odtud se rozvíjí Boží příběh se světem. Je v rámci Ježíšova života, smrti a vzkříšení. Je to jeho pravá dějinnost. Od počátku stále více kupředu, směrem k budoucnosti. On je pravý Bůh a skutečný člověk.

Kázání Petra Firbase

Text: Lukáš 5,1–11 Čtení: Jan 21,1–14

Počítejme s Romy

3. září vydala Synodní rada Českobratrské církve evangelické prohlášení „k projevům rasismu v české společnosti“ (otištěno v minulém čísle Protestanta). Za to jsem vděčný a považuji za důležité, aby se církev právě k této situaci vyjádřila.

Za Kralickou do Kralic (13.–15. září 2013)

Nejsme první ani poslední,

Vzpomínka na Louise

Ke stále aktuálnějšímu tématu role sociálního státu a jeho případného nahrazování neziskovým sektorem či církvemi vybíráme článek sociální pracovnice Ellen Painter Dollar z kanálu křesťanských blogů na webu Patheos.com.

Brána do světa novozákonních textů

Petr Pokorný – Úvod do Nového zákona

Liberální demokracie, protestantská církev a filosof s obrazem Stalina nad botníkem

Zatímco liberalismus akcentuje možnost sladit zájmy jednotlivců do harmonie (nebo alespoň relativní vyváženosti), marxismus zase klade důraz na střet zájmů a společenské rozpory. Tak zní celkem všeobecná poučka.

Slavoj Žižek a iluze náboženství

V souvislosti s polemikou o přínosu Slavoje Žižeka současnosti si dovolujeme publikovat článek jednoho z amerických teologů smrti Boha, který Žižeka označuje za jeden ze svých hlavních teologických vzorů vedle Kierkegaarda, Nietzscheho, Hegela a Thomase Altizera.

Hutně a chutně 8/2013

Nový prostor č. 422 přináší rozhovor s historikem odboje Janem Tesařem (*1933) mj. o připravovaném vydání vzpomínek partyzána Josefa Serinka Česká cikánská rapsodie:

Mluvil jste se stovkami partyzánů, v čem byl mimořádný Josef Serinek? Jako uprchlík z lágru v Letech měl odlišný osud…

Pro homine 2013 / Muž a žena – dary, zdroje a tajemství neosamělé existence

Rčení biblického mudrosloví, která cílí na vztahy mezi mužem a ženou, jsou psána z perspektivy mužské zkušenosti – se světem, s životem mezi druhými lidmi, v rodině, v manželství. V rámci patriarchální společnosti byla určena k výchově mužské části populace.

Piš a piš a stále piš,

v létě třeba pod akátem
a piš dokud nezemdlíš,
jsi-li sochař dlátem piš
do kamene trochu tíž
na trávníku mechovatém,
ať se jednou vyslovíš.

Nadace Divoké husy 8/2013

Začátkem října poletí Divoké husy do Prahy podpořit Hospicové občanské sdružení Cesta domů.

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 8/2013

U ŠVARCAVY YESTERDAY aneb pocta rodnému kraji a jeho obyvatelům

Syndikovat obsah