8/2011

Vyloučení musí mít kam se integrovat

rozhovor s Martinem Šimáčkem, ředitelem vládní Agentury pro sociální začleňování

Vedete vládní Agenturu pro sociální začleňování. Jaké je zadání vaší práce?

Agentura vznikla v roce 2008 po mnohaletých diskusích.

Paradoxní běloruská naděje

Bělorusko je poslední evropskou diktaturou. President Lukašenko je na to náležitě hrdý a do nedávna si mohl být svou posicí v podstatě neochvějně jistý. Když totiž většinu ostatních zemí zasáhla hospodářská krise, Bělorusko stále prosperovalo.

Kázání Bernarda Martina

Podobenství o dvou synech Text: Lukáš 15,11–32

Další texty: Lukáš 19,10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Kazatel 3,6 „Čas hledání a čas ztrácení“. Jeremiáš 31,8–10; 15–17; 17–20.

Lhostejnost tváří v tvář zlu

V událostech poslední doby, které spolu možná souvisejí jen volně, ale možná také úžeji než se zdá, hraje opět velmi důležitou roli určitá lhostejnost nebo, chcete-li, shovívavost tam, kde rozhodně není na místě.

Kolem zpovědi

V časopise Český Bratr (7/2011) proběhla anketa o smyslu zpovědi. Mezi odpověďmi převažují výroky typu: nepotřebuji ji, nechybí mi, vyřídím si to sám v modlitbě, upřímná modlitba stačí a podobně. Notabene v článku v témže čísle se píše, že zpověď je nejspíš středověkou záležitostí a v Písmu že zakotvena není.

Temný export

Pět zemí světa stále staví homosexualitu mimo zákon a příslušníky sexuálních menšin i popravuje, vyplývá z výroční zprávy americké lidskoprávní organizace Human Rights First.

Načichnout dobou nesvobody

U příležitosti nedožitých osmdesátin Jana Zábrany vznikl komponovaný večer, jak je u inscenace Zábrana na Zábradlí uvedeno v programu. Na představeni jsem šla s rozpačitými pocity, netuše, co mě podle této anotace čeká.

Kolébka jablek a hrob milionů

Kolébka jablek a hrob milionů, tak zní podtitul knihy Christophera Robbinse Neznámý Kazachstán.

PRO HOMINE 2011/MOŘE – obludná ztracenost v řádu stvořenosti všeho

AKTUÁLNÍ SLOVNÍČEK BIBLICKÝCH POJMŮ

Moře (hebr. jam, řec. thalassa, lat. mare) je v biblickém pojetí souhrn všech moří. Jmenováno je v Genesis 1, kde se mluví o stvoření všeho, co je. Moře vlastně nebylo stvořeno (odkázat lze na rozsáhlou studii Z. Neubauera).

Hutně a chutně 8/2011

„Někdy velké věci začínají tam, kde je historie neobjeví. 13. srpna 1961 se začala stavba Berlínské zdi. 18. srpna 1976 se díky faráři Oskaru Brüsewitzovi začala její demontáž,“ uzavírá článek Zapomenutý srpen 1976 Aleš Březina v Satellitu 1–416. O. Brüsewitz se tehdy na protest proti komunistickému útlaku svědomí upálil ve východoněmeckém Zeitzu.

Cesta tmou

Kdo chodí tmami,
napřáhne dlaně.
Strom v cestě mámí,
zkrvácí skráně.

Čí stín jde s námi
za rány dlaně?
Cest cíl neznámý
chce peníz daně.

Strom neuhýbá
a neposvítí.
Strom, černá ryba
v mraku síti.

Strom mezi stíny
a země pustá.
Kdy luny a viny
zahoří ústa?

PROTESTOR - příloha Protestanta č. 8/2011

Skotská reformace – duchovní událost

Skotská církev

(The Church of Scotland) se řadí svým stylem, vyznáním a tradicí mezi církve, označené jako reformované. Sama sebe vidí prvořadě jako církev křesťanskou, posléze jako reformovanou a teprve na třetím místě jako církev skotskou.

Nadace Divoké husy říjen 2011

Na začátku října poletí Divoké husy za sdružením Spokojený domov.

Syndikovat obsah