8/2008

Hutně a chutně 8/2008

V zemi, kde kvete korupce a policie není s to ji vyřešit, je normální, když se média tomuto problému věnují více než jinde. Přesto by si Češi měli dát pozor, aby se to nezměnilo v obsesi, jež společnosti brání vytvořit si názor na věci, které lze ovlivňovat jen tehdy, má-li k nim člověk co říct.

Solženicyn – post mortem Protestant Út, 19/06/2012 - 12:57

Odchod v srpnu zesnulého ruského spisovatele Alexandra Solženicyna těžko přejít mlčením, vrátit se k jeho osobnosti a dílu však také není úplně jednoduché, i vzhledem k tomu, jaký obraz „jeho“ Rusko v poslední době představuje.

Angažmá v nejednoznačném světě

Ruský vpád do Gruzie vyvolal reakce i mezi českými evangelickými křesťany (viz Protestant č. 7). K průběhu konfliktu patří i vítězné tažení proruské mediální kampaně, které rozhodlo, jaký bude první mediální dojem. Ilustruje to, že svá stanoviska jsme nuceni zaujímat v nejednoznačném světě. Mnozí touto situací zdůvodňují, proč se raději neangažovat vůbec.