8/2004

Kázání Tomáše Trusiny

Čtení: Zjevení 4 Text: Exodus 1,1–21

Modlitba

Vysíláme příspěvky nepřerušované hudbou

rozhovor s Petrem Brodem

Petr Brod je novinář, pracoval pro rádio Svobodná Evropa, Süddeutsche Zeitung a BBC, nyní je vedoucím pracovníkem pražské redakce BBC (vysílací časy najdete na adrese http://www.bbc.co.uk/czech/institutional/programmes.shtlm). Angažuje se v česko‑německém dialogu.

Tzv. „svaté války“ ve starověkém Orientu a ve zvěstování Bible

Ve svém příspěvku (Následující text vychází z podkladů, jež si autor poprvé připravoval pro svou habilitační přednášku proslovenou na Evangelické teologické fakultě UK v Praze dne 3. března 1992; od té doby materiál několikrát užil při příležitostných přednáškách a seminářích.

Krátká setkání táborového druhu

Jako dodatečnou pohlednici z letošního léta přinášíme čtenářům Protestanta zprávu ze setkání vedoucích čtyř evangelických letních táborů.

Odposlechnuto u nádraží

Výzva k účasti v brněnském referendu o přesunu tamějšího hlavního nádraží (http://www.nadrazivcentru.cz/) způsobila seniorátní „bouři v sklenici vody“, neboť ji e‑mailem přeposlal m.j. i senior P. Kašpar. Jakýsi anonymní pisatel mu vytkl, že se propůjčil k podpoře jednoho politického postoje, k čemuž nemá církevní mandát.

Pořád

Neúnavně po celý den sněží,

jako by chuligáni ubili

lahvemi od piva

na nebesích labuť,

a smutné peří dolů padalo.

 

Tolik se bojím ticha do němoty,

té tíhy na stromech a věčnosti,

co v lidech přestala.

A nestydím se ani za nehet

za svoji úzkost, bože, ty to víš.

 

Padá to na mne tiše, beze slova,

Pražská Hagada

V roce 1526 Geršom ben Solomon Ha-Cohen a jeho bratr Gronem publikovali ilustrovanou hagadu,1) která obsahovala šedesát ilustrací, což byl na tehdejší dobu poměrně vysoký počet.

Syndikovat obsah