7/2020

Každé křesťanství je synkretické. Rozhovor s Čŏng Hjŏn Kjŏng Protestant St, 02/09/2020 - 12:58

Čŏng Hjŏn Kjŏng (*1956) je korejská teoložka, představitelka feministické teologie osvobození, neordinovaná teoložka jihokorejské Presbyterní církve, která se zabývá mimo jiné mezináboženským dialogem křesťanství a původních náboženských tradic Asie, Afriky a Latinské Ameriky, vztahem mystiky a revoluční změny, nebo dějinami křesťanské teologie v Asii.

Kulturní války kolem roušek nekončí Protestant St, 02/09/2020 - 12:57

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, vůbec nevím, jak to u nás bude s rouškami, až tento podčárník budete číst.

Trochu více dobrodružství Protestant St, 02/09/2020 - 12:54

Po dlouhé době se mi podařilo zabloudit. Vystoupali jsme s kamarádem na nádherný kopec Vlhošť (bývalá sopka) ve výjimečném Máchově kraji.