7/2016

Teology Bůh nepovolal hrát na jistotu

rozhovor s Ondřejem Stehlíkem

Rutgers Presbyterian Church v New Yorku je presbyteriánský sbor, který na Dolním Manhattanu funguje už od roku 1798. V současnosti zde jako farář působí Ondřej Stehlík (Andrew Stehlik) a sbor se aktivně zapojuje do boje za sociální spravedlnost. Právě o spojení křesťanství a politické angažovanosti jsme si s Ondřejem Stehlíkem povídali především. Příklad konkrétní praxe, která v jeho sboru vznikla, je kampaň #FlatZach, která usiluje o spravedlivější daňový systém.

Jsou zapotřebí kulturní antropologové?

Před nějakým časem zazněl z prostředí nejvyšší politické reprezentace výrok, že v naší zemi potřebujeme techniky a ekonomy, nikoliv kulturní antropology. Tu jsem si vzpomněl na padesátá léta minulého století, kdy jsem jako kluk chodíval na návštěvu k  dětskému psychologovi Dr. Zdeňku Matějčkovi. Měl již rodinu, dětičky.

Kázání Jana Trusiny

Text: Lukáš 13,1-8

Krize a naděje

Naše situace

Když jsem se narodil, patřila k nějaké církvi naprostá většina Čechů. Dnes je to přes deset procent. Nejde o to, že by lidé vědomě vystoupili. Většina křesťanů v složité době neuměla předat svou víru další generaci, nebo ji neuměla uchovat po přechodu z venkova do města.

Žádám mezinárodní vyšetřování pokusu o puč v Turecku

Od červnového pokusu o puč v Turecku uplynuly už skoro dva měsíce, ale informovanost o jeho souvislostech je stále poměrně malá. Zejména chybí pohled z druhé strany, jak to vidí ti, kdo údajně převrat iniciovali a nyní jsou masově nálepkováni jako nepřátelé, zavíráni nebo jinak diskriminováni.

Cranach ze všech stran

Výstava s názvem Cranach ze všech stran mne zaujala z několika důvodů. Návštěvník má možnost nahlédnout do myšlení renesančního člověka (zmítaného mnoha společensko-politickými bouřemi) nejen díky vizuálnímu vjemu, ale také díky zasvěceným komentářům k jednotlivým dílům.

Konzumenti „romantické literární pilulky“ nebo mravně-duchovní nadšenci pro pravdu?

Příliš dlouhá otázka pro tak rychle se proměňující dobu 21. století. Žijeme v přelomové době a jsme vystavováni možnostem volby a konfrontacím. Ty nás mnohdy staví do rozporuplných situací. Náš život je určován drobnými i výraznějšími zlomy. Zakoušíme stále nějaké nové či staronové krize – od partnerských přes generační až po ty globálního rozsahu.

Ježíšova široká a úzká cesta – co se však děje pod dlažbou?

Z prvého souborného vydání básní Jana Škroba „Pod dlažbou“ jasně prorockým hlasem zaznívají dvě jeremiády. „Moskva“ křičí s Okudžavou, Jeseninem, Dostojevským i Hlinomazem o opuštěnosti lidmi i bohem, s refrénem „eli eli lema na kousku alobalu“. „Darknet“ prorocky rokuje o spravedlnosti.

Vraždy ve jménu Boha

Věřím, že svět je propojený, že patříme k sobě (ať se nám to líbí, nebo ne). Každý život na této planetě má stejnou hodnotu. Nevěřím na nadřazenost rasy nad jinou. Nevěřím, že bolest ze smrti dětí v muslimském světě je menší než bolest z téže smrti ve světě křesťanském či sekulárním.

Hutně a chutně 7/2016

…projekt Evropa, o jehož záchranu Merkelová usiluje, je nejen brzdou potenciálních konfliktů evropských mocností, ale i pojistkou proti dominanci některé z nich, tedy i Německa.

Sbohem

Utrh jsem snítku vřesu v lese
Umírá podzim podzim můj
Na zemi neuvidíme se
Vůně dnů vůně vřesu v lese
Že na tě čekám pamatuj

Guillaume Apollinaire (s. Alkoholy)

Nadace Divoké husy 7/2016

V první polovině září podpoří Divoké husy Domov sv. Karla Boromejského. Zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby, jako odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

Syndikovat obsah