7/2015

Realisticky jednat může jenom ten, kdo předtím idealisticky věří

rozhovor s Pavlem Kosatíkem

autorem knihy o Přemyslu Pitterovi Sám proti zlu

Letos uplynulo 120 let od narození Přemysla Pittera (21. 6. 1895). Co může P. Pitter říci dnešnímu člověku?

Kázání Tomáše Bíska

Text: Jan 1,10–11
Čtení: Jozue 9,3–15; Židům 13,1–3

Jozue 9,3–15

Nutná změna našeho přístupu k migrantům

„Nastal čas skoncovat s bulvárně-mediálním mlžením, že opakované a často neúspěšné pokusy několika stovek uprchlíků ilegálně vstoupit do Británie tunelem pod kanálem La Manche lze přirovnávat k lodní invazi chystané Hitlerem na podzim roku 1940.“ Takto se ozvalo britské veřejné mínění, reprezentované komentátorem Alanem Travisem z The Guardian (31. 7

Jan Hus i František z Assisi

Dva svědkové stále inspirující

Zájem bavorských katolíků o Bonhoeffera

V pondělí 8. června se uskutečnila v prostorách památníku na místě bývalého koncentračního tábora Flossenbürg výjezdní konference Bavorské katolické akademie (Katholische Akademie in Bayern) věnovaná 70. výročí smrti Dietricha Bonhoeffera, který zde byl popraven na samém konci války 9. dubna 1945.

Lauro, Lauro, pročpak nás opouštíš?

V posledních týdnech se stal světově proslulým případ čtyřiadvacetileté Belgičanky známé pod pseudonymem „Laura“, která požádala o eutanázii kvůli depresím. Tato žádost jí byla schválena. Eutanázie kvůli duševnímu onemocnění je již delší dobu v Belgii možná.

Poselství jednoho rybářského člunu

V přímořské čtvrti Warnemund německého přístavního města Rostock každoročně probíhá týdenní lidová slavnost, která má podpořit turistický ruch. Aktivisté z lodi M. S. Anton a místní evangelická diakonie však v rámci slavností zorganizovali akci, která mířila hlouběji.

Bahá’í letní slavnost

Proklamace bahá’í víry (O bahá’í víře a situaci bahá’í věřících v Íránu viz Protestant 7/2014. s. 9.) o tom, že země je jediným domovem a my lidé jsme plody jednoho stromu („Jste všichni plody jediného stromu a listy jedné větve“.

Jaký historický okamžik?

20. června proběhla v Týnském chrámu ekumenická bohoslužba za smíření křesťanů s Bohem a mezi sebou navzájem, spojená také s prosbou o odpuštění. Emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk prohlásil, že se jedná o historický okamžik, protože je to poprvé, co se církve v souvislosti s jednou konkrétní otázkou sešly ke vzájemnému dialogu.

Jak jsem bojoval s Dominikem Dukou

Říkal jsem si, že letos o Prague Pride do Protestanta už psát nebudu. V uplynulých letech jsem se tématu věnoval dost a skoro se mi zdá, že všechno důležité jsem už napsal. To bylo ale před velkým rozruchem kolem vystoupení sestry Jeannine Gramick, který se pro svou konfliktní atraktivitu dostal i do velkých médií.

Evangelická etnografie

Antropolog Michal Pavlásek, který se zabývá mimo jiné problematikou menšin v prostoru jihovýchodní Evropy, se vydal do terénu, který z pochopitelných důvodů zajímá i nás: v nové knize totiž čtenáře seznamuje se životem ve vesnici Veliké Srediště (srbsky Veliko Središte), kde jsou jednou z výrazných etnokulturních skupin čeští evangelíci.

Moravské exulantky

Dosavadní stav poznání života obnovené Jednoty bratrské byl na sklonku loňského roku obohacen další knihou z pera Edity Štěříkové. Tentokrát se známá badatelka dějin pobělohorské náboženské emigrace zaměřila na významné ženy Ochranovské Jednoty.

Píseň po kázání

Během těch čtyřiceti let, co jsem farářem, jsem si v určitou chvíli uvědomil: Píseň po kázání je dost možná nejdůležitějším okamžikem bohoslužeb. Nebyl to poznatek, který vzešel z nějaké liturgické či dogmatické úvahy, ale ze samotného psaní kázání.

Pro homine 2015 / Tiše

Charakteristickou součástí biblického jazyka (a možná, že lidského mluvení vůbec), je vytrvalost, s níž se v něm opakuje motiv protikladných párů.

Hutně a chutně 7/2015

20. června pronesl bývalý protestantský farář a současný spolkový prezident Joachim Gauck projev u příležitosti Dne připomínky obětí útěků a vyhánění. Plasticky připomenul, jak se debata proměňovala:

POEZIE

Viktorko bláznivá u splavu našich dnů
v úlu tvé hrudi teplá píseň šumí
kdejakou větu si dnes v rytmus rozemnu
a zhnětu ve výkřik jak dítě křičet umí

Do smolné knihy hříchů čas náš si píše dění
Viktorko posedlá jak proděravěla
tvá suknice hvězdami roztržení
kam fantaz odvedl tvou tvář z podčela

Nadace Divoké husy 7/2015

V první polovině září poletí Divoké husy podat pomocné křídlo neziskové organizaci Denní centrum Barevný svět, o. p. s., která od roku 2005 poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Provozuje denní stacionář, který plní i poslání odlehčovací péče pro rodinné příslušníky klientů.

Syndikovat obsah