7/2015

Nutná změna našeho přístupu k migrantům

„Nastal čas skoncovat s bulvárně-mediálním mlžením, že opakované a často neúspěšné pokusy několika stovek uprchlíků ilegálně vstoupit do Británie tunelem pod kanálem La Manche lze přirovnávat k lodní invazi chystané Hitlerem na podzim roku 1940.“ Takto se ozvalo britské veřejné mínění, reprezentované komentátorem Alanem Travisem z The Guardian (31. 7

Bahá’í letní slavnost Protestant Po, 24/08/2015 - 17:50

Proklamace bahá’í víry (O bahá’í víře a situaci bahá’í věřících v Íránu viz Protestant 7/2014. s. 9.) o tom, že země je jediným domovem a my lidé jsme plody jednoho stromu („Jste všichni plody jediného stromu a listy jedné větve“.

Jaký historický okamžik?

20. června proběhla v Týnském chrámu ekumenická bohoslužba za smíření křesťanů s Bohem a mezi sebou navzájem, spojená také s prosbou o odpuštění. Emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk prohlásil, že se jedná o historický okamžik, protože je to poprvé, co se církve v souvislosti s jednou konkrétní otázkou sešly ke vzájemnému dialogu.