7/2014

600 let poté

s Janou Nechutovou, Janem Štefanem a Pavlem Keřkovským o přijímání podobojí

Na den misionářem

Letos jsem už potřetí vyrazil na Prague Pride jako křesťan, který se raduje z toho, že lidé nejsou všichni stejní. Společně s občanským sdružením Logos jsem celý týden pomáhal organizovat modlitební sezení a další akce. Letos byl „náš“ doprovodný program bohatší než kdy dřív a snad i v průvodu jsme byli dobře vidět.

Kázání Dalibora Antalíka

Hra hodná hraní Text: 1. Korintským 9,22–27

„Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.

Které obrazy do kostela patří?

Evangelický časopis Protestant poskytl velký prostor pohledu soběhrdského faráře Petra Tureckého (Obrazy Zbyňka Mergentala v soběhrdském kostele, Protestant 6/14). To je dobře.

Nekonečná bolest a velká slova

Je těžké psát o situaci v Gaze, o situaci v Palestině, o situaci v Izraeli. Politické celky, názory a hnutí stejně jako vojenské operace mají velkou náboženskou a ideologickou symboliku. Najednou je skoro nemožné mluvit o konkrétních činech konkrétních vojáků v konkrétních situacích.

Srdečně vás vítám – a současně se stydím

Pozdrav účastníkům Evropského setkání pro povzbuzení Romů

Vážení účastníci European Meeting for Roma Empowerement, je mi velkou ctí přivítat vás v České republice.

Je mi ctí – a zároveň se trochu stydím.

Jak mecenášství podkopává demokracii

Mecenášství se stává v české společnosti čím dál aktuálnějším tématem. Nejbohatší Češi investují do projektů v oblasti školství a kultury, ale i jinde. S tím je spojena také kritika. Je to v pořádku? Neděje se něco, čeho bychom se měli bát? Před čím bychom se měli bránit?

Existuje současná církev díky Kristu?

Nad monografií Bonaventury Bouše

Několik poznámek k tématu „obrazy v kostele“

Při přemýšlení nad textem Marka P. Lukáška (viz str. 4) mi vyvstávají dva motivy, které považuji pro dané téma za zásadní. Je to otázka funkce uměleckého díla a pojetí kostela jako „odděleného místa“.

Projevy nepochopení i respektu vůči Bahá’í společenství v Íránu

Historický exkurs a současný stav

Medializace současného dění v zemích islámského světa povětšinou přehlíží fakt, že i přes evidentní projevy násilí a netolerance vůči způsobu smýšlení, které nekoresponduje s islámskou věroukou, jsou v těchto zemích doložitelné projevy tolerance a snah o smíření.

Pro homine 2014 / Zde

Martin Heidegger ve svém úvodu ke knize Bytí a čas konstatuje, že „samozřejmost“ je hlavním tématem filosofie. Ne otázky na první pohled komplikované a nesnadné, ale naopak to, co se díky své jasnosti a všednosti propadá do mlhy samozřejmosti. A my bychom jen těžko hledali samozřejmější příslovce, než je právě zde.

Poezie

klepu se do psacího stroje
datel sebežrout

slova mezi řádky bezradně se tísní
o životě nic netuší

Milan Ohnisko
(Detox, 1999)

Nadace Divoké husy 7/2014

V září poletí Divoké husy do Brna podpořit občanské sdružení Debra. Debra je členem celosvětové sítě neziskových organizací, které se věnují lidem trpícím tzv. nemocí motýlích křídel. Tato nemoc je vrozené dědičné onemocnění kůže, které nelze zcela vyléčit, pouze zmírnit příznaky.

PROSCRIPTA / příloha Protestanta č. 7/2014

Jízda na slonovi, Je prostor

Jako přílohu nabízíme tentokrát první album kapely Jízda na slonovi. Příloha Proscripta slouží jako booklet.

Syndikovat obsah