7/2013

O umění, náboženství a postsekularismu

rozhovor s Milenou Bartlovou

Co se dozvíme o náboženství, když začneme zkoumat obrazy?

Zaměstnanost a nezaměstnanost

Sedíte v restauraci a půl hodiny marně čekáte na obsluhu. Když číšník konečně přiběhne k vašemu stolu, chcete se v první chvíli rozčilovat, ale pak si uvědomíte, že on za nic nemůže – restaurace praská ve švech a on je na všechny ty hladové a žíznivé sám.

Kázání Petra Tureckého

Čtení: Žalm 72,1–4.10–14 Text: Filipským 2,5–11

Modlitba

Den v Branči

Slavnost k výročí příchodu Konstatina a Metoděje na Branči a v Brezové pod Bradlom 5. 7. 2013.

Cizincem jsem byl… aneb Šťastný konec

Příklad z Rakouska a paralela s paní Anastázií Hagen

Veřejný prostor se zneužíval již na úsvitu evropské civilizace

Čtěte Slavoje Žižeka, budete in. Slovinský filosof přednáší i demonstruje v mnoha evropských městech, včetně Prahy, občas zajede i do New Yorku. Nejvíce je rozjitřen nespravedlnostmi globalizovaného kapitalismu. Je pro něj synonymem všeho zla. Společenskou rozrůzněnost do skupin a spolků považuje za chybu.

Církev a stát v pravoslaví pohledem jedné menšiny

V pravoslavném světě je sepjetí státu a církve skutečně palčivým problémem. Přesvědčit jsme se o tom mohli v kauze Pussy Riot, ale případů, kdy státní a církevní moc ruku v ruce jednají v rozporu s lidskými právy i křesťanskou láskou, je celá řada, i když se o nich u nás tolik neví.

Bible, nyní už pro všechny

Ani ohněm – ani mečem – ani komunismem

Prázdný dům

Sedím na dvorku a mám na sobě sako a bílou košili. To v rámci připravovaného happeningu, který má upozornit, že slušnost je domy užívat k bydlení, ne ke spekulaci („Squatting je slušnost“ hlásal jeden z transparentů vyvěšených z oken domu).

Jako sobě rovni

rozhovor s Mikulášem Vymětalem

Prohlášení Synodní rady ČCE k projevům rasismu v české společnosti

V poslední době jsme znepokojeni projevy otevřeného i skrytého rasismu v české společnosti. Skrytého rasismu v mnohých z nás využívají neonacistické bojůvky, které pochodují ulicemi a vykřikují rasistická hesla. V době hospodářské recese se celý problém ještě umocňuje a k neonacistům se přidávají další lidé.

Pro homine 2013 / Válka a mír – sváry a smír

„Je čas boje i čas pokoje,“ konstatuje biblické mudrosloví v Kazatelově pověstném zpěvu o tom, že všechno pod sluncem má svůj čas (Kaz 3,8b). Stane-li se člověk terčem útoku, konflikt ho nemine.

Hrdličky

Je ráno
Tvé ano
životu za úsvitu

Hlasy ptáků v skrytu

(24. 8. 2013)

Hutně a chutně 7/2013

Pod titulkem Nový bič na cizince informuje M. Rozumek v Respektu 32 o chystané novele cizineckého zákona. U žadatelů novela navrhuje shromažďovat nepředstavitelné detaily, vč. např. údajů o biologických rodičích osvojeného dítěte. K azylovým žádostem se mají vyjadřovat zpravodajské služby, aniž by jejich posudek byl zpřístupněn.

Nadace Divoké husy 7/2013

V září poletí Divoké husy do Jihomoravského kraje podpořit občanské sdružení Oáza Hodonín. To buduje svépomocí bezbariérové středisko speciálních služeb pro těžce zdravotně postižené občany, které slouží k trvalému azylovému bydlení i k využití pro vzdělání, rehabilitaci, kulturní a sportovní využití.

Syndikovat obsah