7/2008

Nadace Divoké husy 7/2008

Na začátku září poletíme s Divokými husami do Prahy podpořit Domov Svatého Karla Boromejského.

Nejasná

Co chybí uvnitř, tam, kde pláč se rodí?
kdo volá nahlas v čísi cizí řeči?
Co je to jen, co bolest v srdci plodí
koho mé slzy, koho jenom léčí?

Ten pocit je tak zvláštní, bolestivý,
já nevím, zda je můj.
Jak smrtka s úsměvem, cize na mě civí,
když smát se chci, zle nastaví mi rypák svůj.

Hutně a chutně 7/2008

Se dvěma kolegyněmi jsme připravili třísvazkový lexikon Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslowak History Studies, kde jsme zachytili téměř pět stovek lidí zabývajících se českými dějinami a témata, která badatele o českých dějinách zajímají.

PRO HOMINE 2008 / BLIŽNÍ – to jsem já pomocně blízký tvému ty

Aktuální slovníček biblických pojmů

Sportovci sportují

V té domácnosti bych se vůbec neodvážila vypínat televizi nebo se prosazovat s tím, že některé pořady neschvaluju. Ale naše dítě asi prohodilo, „naše máma se na olympiádu dívat nechce“ nebo něco takového, zkrátka mě při vstupu do televizní místnosti přivítala pěkně řízná reakce. Prý sportovci vynaložili velkou námahu a je třeba si jich vážit.

Havrani nad proudem pšenice

PKP 07/2008 Unter ein Bild v překladech Milana Balabána

Srpnové výstupy a pády

To léto jsme byli opilí svobodou. Poprvé jsme ji dýchali, hledali, hovořili jsme o ní. Stáli jsme nekonečné fronty na víza. Spekulovali, jak se dostat co nejdál. Nic nebylo nemožné. A pak to přišlo: Přijel jsem s náklaďákem na hranici ve Folmavě a celník se ptá, kam že jdu.

Lovec draků

Nejlepším lovcem papírových draků chce být  každý afghánský kluk, ať žije v Afghánistánu nebo americké Kalifornii. Český sní o kariéře v NHL nebo v nějakém zahraničním fotbalovém klubu. Afghánský emigrant, jako mnozí příslušníci malých národů, se přizpůsobí řečí, nenechá si však vzít všechny kulturní zvyky a projevy. Papírové draky loví i v Kalifornii.

Přizvěte nepřítele

Pohled na církev očima „ateistického faráře“

Z čistého nebe?

Napadení Gruzínské republiky nebyl blesk z čistého nebe. Nebe totiž není čisté, mimo jiné proto, že po desetileté přestávce na něm od 17. srpna 2007 opět ve dne v noci létají současně čtyři ruské strategické bombardéry s jadernými střelami: je to prý, podle Putina, nevyhnutelné pro ruskou bezpečnost.

Ticho po pěšině

Zkraje roku se dostal na veřejnost vládní návrh zákona „o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody“. Církevní, převážně římskokatolický majetek v držení státu byl oceněn na 134 miliard korun. Zhruba třetinu nemovitostí mají nazpět získat řády („kláštery“), které s nimi chtějí hospodařit.

Kázání Ondřeje Koláře

Text: Jan 8,1–11

Čtení: Jeremiáš 31,31–34

J 8,1–11

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.

Pravým mírem

V častokrát zpívaném a přec neozpívaném hitu z Evangelického zpěvníku č. 442 prosíme v 6. sloce „Pane, naplň pravým mírem srdce svého stvoření“. „Pravý mír“ tu nestojí jen kvůli správnému počtu slabik a kladu důrazů, ale zejména proto, že za bolševika i za naší mladé demokracie bývá třeba důrazně rozlišit „mír“ a „pravý mír“.

Úspěch se dá čekat za dvacet let

Rozhovor s Idsem Smedemou

Ids Smedema (* 1961) studoval evangelickou theologii na Svobodné Univerzitě (VU) v Amsterdamu a jeden rok na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Od roku 2000 slouží jako kaplan v Královském nizozemském letectvu. Dvakrát byl poslán na zahraniční misi, do Iráku a Afghánistánu.

Syndikovat obsah