7/2004

Mám na koho se obracet Protestant Út, 19/12/2017 - 09:30

rozhovor s Janou Plíškovou, koordinátorkou Diakonie ČCE pro práci s uprchlíky

Jak ses k této práci dostala?

Na Diakonii ČCE pracuji jako koordinátorka pomoci uprchlíkům necelé dva roky. K uprchlické problematice jsem se ale dostala už dříve – na ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru sociálních služeb.

Společně v táboře vyvržených Protestant Út, 19/12/2017 - 09:27

reminiscence po 28 letech na Novou orientaci a na článek uveřejněný v Listech v roce 1976

Čtyři dějství Protestant Út, 19/12/2017 - 09:21

(Jindřich Halama: Sociální učení Českých bratří, Brno 2003)

Nová orientace filtrem Státní bezpečnosti Protestant Út, 19/12/2017 - 09:18

Pracovní text „Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování STB“ pana Petra Dinuše z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (stran 134, vydal zmíněný úřad jako neprodejnou publikaci v nákladu 2500 výtisků v Praze 2004) je po mnoha stránkách čtivý a podnětný a jistě dal autoru hodně práce.

Pokus o zmapování Masaryka Protestant Út, 19/12/2017 - 09:15

Všechny, kdo rádi čtou, a zvláště ty, kdo rádi čtou tlustospisy (534 stran!), upozorňuji na Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka.

Hutně a chutně 7/2004 Protestant Út, 19/12/2017 - 09:12

Bez velké pozornosti (m.j. i českých evangelíků) proběhly oslavy 60. výročí Slovenského národního povstání. S jakou rozporuplností je přijímáno na Slovensku, si všímá Martin Muránsky: „SNP bolo prejavom vôle po slobode a túžby po inej – trvalo bezpečnej – Európe.

Divoké husy 7/2004 Protestant Út, 19/12/2017 - 09:09

Přijetí spoluzodpovědnosti za situaci druhých vyjádřené finančním darem přináší radost pro dávající a vděčnost pro obdarované. Chcete-li, připojte se i dnes k Nadaci Divoké husy, která podporuje smělé a odvážné sociální a zdravotní projekty.

Neposílá pro mne labuť ve snu Protestant Út, 19/12/2017 - 09:03

***

Neposílá pro mne labuť ve snu?

Neposílá loďku nebo prám?

Před dvaceti lety v časném březnu

přísahal mi, že ho čekat mám.

Před dvaceti lety v časném březnu

přísahal, že dálku jako pták

přeletím a v jeho náruč klesnu,

že oklamu smrt i černý mrak.

Ještě k němu hlavu přivinout chci,

ještě znám ten úsměv prchavý ...