7/2004

Kázání Hanse Pietera van der Horsta

1. čtení: 1 Kr 19,19–21

2. čtení: Lk 9,57–62

Úvod ke čtení:

Mám na koho se obracet

rozhovor s Janou Plíškovou, koordinátorkou Diakonie ČCE pro práci s uprchlíky

Jak ses k této práci dostala?

Na Diakonii ČCE pracuji jako koordinátorka pomoci uprchlíkům necelé dva roky. K uprchlické problematice jsem se ale dostala už dříve – na ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru sociálních služeb.

Společně v táboře vyvržených

reminiscence po 28 letech na Novou orientaci a na článek uveřejněný v Listech v roce 1976

Čechov a Dostojevskij

ku stému výročí smrti Antona Pavloviče

(malé gymnaziální srovnání)

Čtyři dějství

(Jindřich Halama: Sociální učení Českých bratří, Brno 2003)

Nová orientace filtrem Státní bezpečnosti

Pracovní text „Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování STB“ pana Petra Dinuše z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (stran 134, vydal zmíněný úřad jako neprodejnou publikaci v nákladu 2500 výtisků v Praze 2004) je po mnoha stránkách čtivý a podnětný a jistě dal autoru hodně práce.

Pokus o zmapování Masaryka

Všechny, kdo rádi čtou, a zvláště ty, kdo rádi čtou tlustospisy (534 stran!), upozorňuji na Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka.

Hutně a chutně 7/2004

Bez velké pozornosti (m.j. i českých evangelíků) proběhly oslavy 60. výročí Slovenského národního povstání. S jakou rozporuplností je přijímáno na Slovensku, si všímá Martin Muránsky: „SNP bolo prejavom vôle po slobode a túžby po inej – trvalo bezpečnej – Európe.

Divoké husy 7/2004

Přijetí spoluzodpovědnosti za situaci druhých vyjádřené finančním darem přináší radost pro dávající a vděčnost pro obdarované. Chcete-li, připojte se i dnes k Nadaci Divoké husy, která podporuje smělé a odvážné sociální a zdravotní projekty.

Neposílá pro mne labuť ve snu

***

Neposílá pro mne labuť ve snu?

Neposílá loďku nebo prám?

Před dvaceti lety v časném březnu

přísahal mi, že ho čekat mám.

Před dvaceti lety v časném březnu

přísahal, že dálku jako pták

přeletím a v jeho náruč klesnu,

že oklamu smrt i černý mrak.

Ještě k němu hlavu přivinout chci,

ještě znám ten úsměv prchavý ...

Tisky

Nejstarší tištěná hebrejská kniha, jež nese datum, je Rashiho komentář k Pentateuchu, jenž se objevil v Itálii, v Reggiu di Calabria v roce 1475. (Více o význačném státníku a učenci I. Abravanelovi viz. cit výše, str. 22.)

Protestor 7/2004

Dokumentační příloha časopisu Protestant 7/2004

Syndikovat obsah