6/2017

Nejsme ochotni urážet diskriminované menšiny

Rozhovor s Janem Koukalem a Lydií Kucovou, kazateli baptistického sboru Na Topolce.

Baptistický sbor v Praze 4 na Topolce je dlouhá léta známý mj i jako útočiště lidí lidí neskladných nebo pronásledovaných.

Rybí zátylek

Vzal jsem si dnes na záda, pamětliv prezidentovy devótnosti vůči čínské vládě, menší tibetskou vlajku (řekněme lakmusový papírek) a vydal se zjistit, jaký je smysl kontrol při vstupu na území pražského hradu.

Věrozvěst mezi filosofy

Skutky apoštolů 17,16–33)

(Kázání věnované letošním jubilantům Ladislavu Hejdánkovi a Jakubovi S. Trojanovi)

Na okraj jedné šelmy

Inspirativní a poctivý komentář Jiřího Mrázka k biblické knize Zjevení sv. Jana nás přivedl k tomu, probírat Zjevení na biblických hodinách. Žánr apokalypsy není sice biblický mainstream, nicméně tu má své nezaměnitelné místo. A v době, kdy kdekdo vyhrožuje apokalypsou reálnou, ale zejména virtuální, je užitečné jít ke kořenům.

Ještě k odkazu Charty

(Poznámky ke článku Marka Zikmunda Protestant č. 4, 2017, str. 9)

Ten kdo hekruje, svou duši troluje

Geometrie a matematika stály u kolébky filosofické logiky, jak dokládá Sokrates. Logické zákony pak rozpracoval Aristoteles, a zasloužil se tak o vytváření přesných pojmů na základě logicky přesné argumentace.

Zůstane ghetto v nás? Jiří Holý, Cizí i blízcí

– Mámo, kdy přestane bída a hlad?
„Až otevřou se brány ghetta, dítě…“
– Mámo, kdy se otevřou brány ghetta?
„Až každý člověk bude mít druhého rád.“
– Mámo, kdy to bude, kdy?
„Nikdy, mé dítě, a ghetto zůstane v nás.“

Být arabským vzdělancem v Izraeli

Sajjid Kašua, Druhá osoba singuláru

Můžeme se toho všeho vzdát?

K 60. výročí podpisu Římských smluv

Při šedesátém výročí podpisu Římských smluv, které v roce 25. 3. 1957 položily základ Evropské unii, jak ji známe dnes,promluvil 25. 3. 2017 v Evropském parlamentu Esteban González Pons. Mimo jiné pronesl:

Pro homine 2017 / S láskou to není snadné

Je-li láska hodna cti, a především uplatnění v životě, je snad hodnotou. Je však ponejprv skutečností křesťanského života. Její absence zpochybňuje, je-li něco křesťanské, i když se to za takové označuje.

Hutně a chutně 6/2017

„Naše práce je prací mírovou a jejím těžištěm je uchovávání a rozmnožování humanitních hodnot a tradic evropské a středoevropské kultury jak se vytvořily – ne bez staletého usilování a bojů – a jejichž součástí je i odkaz prezidenta Masaryka, jak Jste o tom hovořil i Vy, pane ministře.

Nadace Divoké husy 6/2017

V červenci poletí Divoké husy do Oblastní charity Červený Kostelec – střediska Domov sv. Josefa, které poskytuje od roku 2001 komplexní zdravotní a sociální služby lidem nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. Kapacita Domova je 88 lůžek a ročně poskytne péči cca 500 nemocným z celé republiky.

Protestor 6/2017

Geneze a dějiny osmi fakultních tezí z r. 19771

Události v prostředí ČCE v r. 1977 dokážou dodnes rozjitřit emoce těch, kteří tu situaci bezprostředně zažili, ale i těch, kteří se s ní seznámili prostředkovaně.

Syndikovat obsah